باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛

کاهش ۸۰ درصدی پذیرش مسافر هوایی در فروردین ۹۹

در فروردین ماه ۹۹ اعزام و پذیرش مسافر هوایی ۸۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از اسفند ماه سال گذشته با شیوع ویروس کرونا بخش عمده‌ای از سفر‌ها در تمامی بخش‌های حمل و نقلی از جمله حمل و نقل هوایی کاهش چشمگیر داشت که این موضوع باعث وارد شدن خسارت‌های بسیار زیادی به این حوزه شد به طوری که میزان خسارت وارد شده به صنعت حمل و نقل هوایی حدود ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

بخش عمده‌ای از بلیت‌های که پیش از شیوع ویروس کرونا توسط مسافران خریداری شده، مبالغ آن‌ها بازگردانده شد.

طی سه ماه گذشته که یک ماه آن پیک اصلی جابه‌جایی مسافران بود شاهد کاهش چشمگیر تردد‌ها شده‌ایم به گونه‌ای که در مقایسه با سال گذشته میزان تردد‌ها ب بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.

از ۲ هفته پیش با برداشته شدن محدودیت‌های تردد در محور‌های استانی و همچنین آغاز پذیرش مسافر در شهر‌های توریستی از جمله کیش و قشم، میزان تردد‌ها افزایش یافته و قیمت‌ بلیت‌ها هم از کف نرخ به سقف نرخ تغییر یافته است.

 

کاهش ۸۰ درصدی پذیرش مسافر در فرودین ۹۹ نسبت به سال گذشته

در فروردین ماه ۱۳۹۹ نشست و برخاست ۷۰% نسبت به مدت ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

اعزام و پذیرش مسافر

در فروردین ماه ۱۳۹۹ اعزام و پذیرش مسافر هوایی ۸۰% نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در فروردین ماه ۱۳۹۹ ارسال و پذیرش بار و پست ۷۹% نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

پرواز‌های عبوری

در فروردین ماه ۱۳۹۹ پرواز‌های عبوری ۸۵% نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

 

کاهش ۸۰ درصدی پذیرش مسافر در فرودین ۹۹ نسبت به سال گذشته

طبق آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در ۴۷ فرودگاه زیرمجموعه این شرکت و همچنین ۶ فرودگاه اختصاصی کیش، عسلویه، چابهار، قشم، ماهشهر و ماکو، میزان نشست و برخاست‌ها در فروردین ماه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱ درصد کاهش، در بخش اعزام و پذیرش مسافر در فروردین ۹۹ نسبت به فروردین ۹۸ میزان ۸۲ درصد کاهش و در ارسال و پذیرش بار و مسافر در فروردین ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۱ درصد کاهش رخ داده است.

کاهش ۹۷ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه امام خمینی(ره) در فروردین امسال

طبق این آمار میزان نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه امام خمینی (ره) در فروردین ماه امسال ۳۴۲ مورد بود که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳۹۹۳ فروند بوده است که با کاهش ۹۱ درصدی مواجه بود.

اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه امام خمینی (ره) در فروردین ۹۹ میزان ۱۹ هزار و ۲۰۰ نفر بود که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۶۵۷ هزار و ۵۱۶ نفر ثبت شد که با کاهش ۹۷ درصدی مواجه شد.

همچنین ارسال و پذیرش بار و پست در فرودگاه امام خمینی (ره) امسال ۲ میلیون و ۷۲۳ هزار و ۳۵ کیلوگرم بود در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۳ میلیون و ۶۷ هزار و ۳۶ کیلوگرم بود که امسال با کاهش ۷۹ درصدی مواجه است.

کاهش ۶۵ درصدی نشست و برخاست هواپیما در مهرآباد

در فرودگاه مهرآباد میزان نشست و برخاست هواپیما‌ها در سال جاری ۳۵۷۳ فروند، میزان اعزام و پذیرش مسافر ۳۰۲ هزار و ۴۳۱ نفر و میزان ارسال و پذیرش بار و پست ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۸۵۴ کیلوگرم بود که در نشست و برخاست نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۶۵ درصدی، در اعزام و پذیرش مسافر کاهش ۷۵ درصدی و در ارسال و پذیرش بار و پست کاهش ۷۷ درصدی در فروردین ۹۹ در مهرآباد ثبت شد.

کاهش ۸۷ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه مشهد در فروردین ۹۹

در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد فروردین امسال ۸۵۷ فروند نشست و برخاست هواپیما، ۹۰ هزار و ۵۲۱ نفر اعزام و پذیرش مسافر و ۷۷۹ هزار و ۳۲۶ کیلوگرم ارسال و پذیرش بار و پست ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۱ درصد در نشست و برخاست، ۸۷ درصد در اعزام و پذیرش مسافر و ۸۸ درصد در ارسال و پذیرش بار و پست کاهش رخ داده است.

کاهش ۴۶ درصدی نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه اهواز

در فرودگاه اهواز، فروردین ماه امسال ۷۹۵ فروند نشست و برخاست، ۶۸ هزار و ۸۰۹ نفر اعزام و پذیرش مسافر و ۵۹۱ هزار و ۳۸۹ کیلوگرم ارسال و پذیرش بار و پست انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل در نشست و برخاست کاهش ۴۶ درصدی، در اعزام و پذیرش مسافر کاهش ۵۹ درصدی و در ارسال و پذیرش بار و پست کاهش ۶۳ درصدی رخ داد.

کاهش ۷۹ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه شیراز در فروردین ۹۹

در فرودگاه شهید دستغیب شیراز فروردین امسال ۷۴۲ فروند نشست و برخاست هواپیما انجام شد، اعزام و پذیرش مسافر ۵۳ هزار و ۷۵۹ نفر بود و ۵۰۶ هزار و ۵۳۳ کیلوگرم ارسال و پذیرش بار و پست انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد در نشست و برخاست، ۷۹ درصد در اعزام و پذیرش مسافر و ۸۳ درصد در ارسال و پذیرش بار و پست، کاهش رخ داد.

کاهش ۸۱ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه اصفهان

همچنین در فرودگاه اصفهان در فروردین ۹۹ میزان ۵۰۳ فروند نشست و برخاست هواپیما، ۳۱ هزار و ۱۴۹ نفر اعزام و پذیرش مسافر و جابه‌جایی ۳۰۴ هزار و ۲۵۹ کیلوگرم بار و پست ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل در نشست و برخاست کاهش ۶۶ درصدی در اعزام و پذیرش مسافر کاهش ۸۱ درصدی و در ارسال و پذیرش بار و پست کاهش ۸۳ درصدی در این فرودگاه ثبت شده است.

در ۴۱ فرودگاه دیگر نیز تقریبا همه آمار‌های نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست، منفی است.

کاهش ۹۲ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در ۶ فرودگاه

همچنین در ۶ فرودگاه اختصاصی کیش، عسلویه، چابهار، قشم، ماهشهر و ماکو میزان نشست و برخاست هواپیما‌ها در فروردین ۹۹ نسبت به فروردین سال قبل ۸۵ درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر ۹۲ درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست نیز ۹۲ درصد کاهش داشت.

براساس این گزارش به گفته رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده است که همچنان میزان جابه جایی‌ها و تردد‌ها در بخش هوایی کشور کم است، اما با این وجود قیمت‌ها در بلیت‌های هواپیمایی از نرخ‌های تعیین شده هیچ تغییری نکرده وهمچنان با کف وسقف قیمتی در روز‌های پیک وغیر پیکی تعیین می‌شود.

 

کاهش ۸۰ درصدی پذیرش مسافر در فرودین ۹۹ نسبت به سال گذشته

صنعت حمل ونقل هوایی این روز‌ها درگیر ویروس کرونا شده و در مقایسه با سایر حوزه‌های حمل ونقلی با کاهش تقاضای بسیار زیادی روبه‌رو شده است امیدواریم هرچه سریعتر با رفع ویروس کرونا شاهد بازگشت و رونق گرفتن این صنعت باشیم.

انتهای پیام/

بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر