آخرین تصمیمات دانشگاه فنی و حرفه‌ای درباره نحوه برگزاری امتحانات

معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای درباره آخرین تصمیمات این دانشگاه برای بازگشایی و نحوه برگزاری آزمون‌های پایانی ترم جاری توضیحاتی داد.

غلامرضا کیانی، معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تصمیمات برای بازگشایی این دانشگاه با توجه به ویروس کرونا اظهار کرد: اصول اساسی حاکم بر تصمیم سازی در مورد بازگشایی دانشگاه‌ها شامل مواردی مانند توجه به سیاست‌های ابلاغی وزارت عتف، بهره مندی از خرد جمعی و تصمیم سازی‌های مشارکتی، سیاست‌های غیر متمرکز و توجه به اقتضائات و اختیارات استانی، مرجعیت استاد، گروه آموزشی و کار گروه آموزشی الکترونیکی دانشکده یا آموزشکده است.

او افزود: سیاست گذاری کلی و نظارت همه جانبه از سازمان مرکزی همراه با تفویض اختیار اجرایی به استان‌ها و دانشکده یا آموزشکده ها، حفظ سلامتی دانشجویان، استادان و کارکنان، توجه به کیفیت آموزش و پوشش سرفصل ها، توجه به آموزش و آزمون‌های تلفیقی، تدریجی و حضوری به ویژه در دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی، بهره‌مندی حداکثری از آموزش و آزمون‌های الکترونیکی، تقویت سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه (سمیاد) با توجه به چشم‌انداز پایداری آموزش الکترونیکی و اقتصاد آموزش به ویژه در نیمسال آتی از دیگر اصول اساسی حاکم بر تصمیم گیری‌های لازم در خصوص بازگشایی دانشگاه فنی و حرفه‌ای است.

۱۱ تیر پایان کلاس‌های مجازی دانشگاه فنی و حرفه‌ای 

کیانی با اشاره به نحوه اتمام کلاس‌های مجازی تصریح کرد: کلاس‌های مجازی در روز چهارشنبه، ۱۱ تیر به پایان می‌رسد. با توجه به شرایط استان‌ها و شهرستان‌ها، این تاریخ تا یک هفته قابل تعجیل یا تاخیر بوده و تصمیم‌گیری در این مورد به استان‌ها و دانشکده یا آموزشکده‌ها واگذار شده است.

او ادامه داد: تمامی دروسی که آموزش آنها در طول ماه‌های اخیر به صورت  مجازی انجام شده است (اعم از نظری، علمی و نظری_عملی) با شرط پوشش سرفصل و بارگذاری حداقل ۱۰ جلسه دروس نظری، ۵ جلسه دروس عملی و ۳ جلسه درس معارف اسلامی در سامانه آموزش الکترونیکی، صرفاً به صورت مجازی و در بازه زمانی «شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ لغایت پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۶»، برگزار خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای تصریح کرد: در موارد خاص برای تعجیل بیش از یک هفته حداکثر تا دوهفته، پس از بررسی و اخذ مجوز از کمیته منتخب آموزشی باید اقدام شود. طبق تبصره ۱: با تشخیص مدرس، تایید مدیر گروه آموزشی مربوطه و تصویب کمیته منتخب آموزشی، صرفا در موارد بسیار ضروری در برگزاری امتحانات دروس خاص با رعایت مفاد دستورالعمل‌های بهداشتی به صورت حضوری بلامانع است و طبق تبصره۲: نمره ارزشیابی پایانی بر اساس نمرات امتحانات تدریجی،  میان ترم و سایر فعالیت‌های کلاسی است.

آخرین تصمیمات برای بازگشایی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

نقش استادان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

کیانی با بیان اینکه معیار اصلی در فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، مدرس مربوطه است، تاکید کرد: ضرورت دارد تمامی فعالیت‌های آموزشی دانشجو (اعم از حضور و غیاب، حل تمرین، پروژه، نمرات کسب شده در امتحانات میان ترم و ...) در طول زمان ارائه آموزش و برگزاری امتحانات مستند سازی شود.

معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای درباره تکلیف امتحانات دروسی که آموزش آنها از طریق مجازی امکان پذیر نبوده است، گفت: در صورت ضرورت برای تشکیل کلاس و آزمون‌های حضوری، واحد‌های استانی و مراکز تابعه با رعایت تمامی ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی، می‌توانند پس از اتمام امتحانات دروس مجازی، کلاس حضوری فشرده و همراه با برگزاری امتحانات (در فاصله زمانی بین ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۲۳) را انجام دهند. 

کیانی با اشاره به مساعدت در میهمانی دانشجو بیان کرد: در دروس عملی و کارگاهی که با تایید مدرس و مدیر گروه مربوطه اتمام آنها تا پایان ترم جاری امکان پذیر نباشد وضعیت درس ناتمام اعلام شود، در نیمسال بدون محاسبه در سقف واحد‌های دانشجو ارائه شده و نمره آن در نیمسال دوم تحصیلی سال ۹۸ ثبت می‌شود.

آخرین تصمیمات برای بازگشایی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شرایط کارآموزی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای

او درباره شرایط کارآموزی دانشجویان تصریح کرد: دانشجویانی که در نیمسال‌های اول و دوم سال تحصیلی ۹۸ درس کارآموزی را اخذ کرده باشند در صورت لزوم، زمان انجام کارآموزی حداکثر به مدت یک و نیم سال برای دانشجویان نیمسال اول تحصیلی ۹۸ تا پایان تابستان ۹۹ و برای دانشجویان نیمسال دوم ۹۸ تا پایان بهمن ۹۹ تمدید خواهد شد. همچنین ارائه درس پروژه در نیمسال جاری می‌تواند از طریق مجازی انجام گیرد و در صورت ضرورت تمدید این درس حداکثر به مدت یک نیمسال انجام شود.

کیانی درباره شرایط معرفی به استاد برای دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای بیان کرد: در نیمسال جاری برای دانشجویان در شرف دانش آموختگی، سقف تعداد عنوان درس که دانشجو می‌تواند از طریق معرفی به استاد اخذ کند، صرف نظر از نوع درس، چهار عنوان خواهد بود. این مصوبه برای دانشجویانی که در نیمسال اول سال ۹۸ در آستانه دانش آموختگی قرار داشته اند، قابل تعمیم است.

آخرین تصمیمات برای بازگشایی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شرایط حذف دروس در دانشگاه فنی و حرفه‌ای

معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای درباره حذف اضطراری دروس این دانشگاه بیان کرد: حذف اضطراری حداکثر تا ۳ درس در نیمسال جاری بلامانع است. درخواست دانشجو حداکثر تا دوهفته قبل از پایان کلاس‌ها از طریق میز خدمت اخذ می‌شود. حذف دروس در این دانشگاه از تاریخ ۲۳ تا ۲۹ مرداد، پس از اتمام نیمسال تحصیلی جاری، اخذ درخواست از طریق میز خدمت و حذف درس یا دروسی که دانشجو به دلایل موجه موفق به شرکت در کلاس‌های مجازی یا حضوری و امتحان مربوطه نشده است، انجام می‌شود.

کیانی ادامه داد: مرجع تشخیص موجه بودن دلایل دانشجو برای حذف دروس، نظر مدیر گروه و کمیته منتخب آموزشی است و حذف ترم برای دانشجویانی که نیمسال دوم سال ۹۸ در سنوات ارفاقی باشند، امکان پذیر نیست. اما برای سایر دانشجویان، پس از اخذ درخواست از دانشجو از طریق میز خدمت و موافقت کمیته منتخب آموزشی مراکز تابعه بلامانع است.

همچنین موافقت با حذف ترم بدون احتساب در سنوات، در صورت نبود محدودیت از جمله نظام وظیفه دانشجویان پسر بلامانع است.

او با اشاره به زمانبندی تشکیل کلاس‌های حضوری اظهار کرد: به منظور کاهش تراکم حضور دانشجویان، واحد‌های استانی و مراکز تابعه باید نسبت به زمانبندی کلاس‌ها به تفکیک رشته یا گروه‌های آموزشی اقدام شود.

آخرین تصمیمات برای بازگشایی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

کیانی در پایان گفت: فعالیت خوابگاه با کمترین میزان ظرفیت و با رعایت تمامی ضوابط مندرج در دستورالعمل بهداشتی، باید حضور دانشجویان در محل تحصیل، خوابگاه و... به یک سوم یا نصف کاهش یابد.


بیشتر بخوانید:

اختراع مچ‌بند کاهنده تب توسط دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای

افزایش ۳ برابری وام دانشجویی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای

هدف دانشگاه فنی‌ و حرفه‌ای تربیت کارآفرین خوب است

آموزش مجازی را در دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه می دهیم

اخذ مجوز ۲۴۴ رشته محل جدید در دانشگاه فنی و حرفه‌ای


انتهای پیام/

طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran, Islamic Republic of
Atefe
۰۹:۲۴ ۲۴ شهريور ۱۳۹۹
باسلام لطفاترم جدیدحداقل عملیاحضوری باشه ما ک چیزی یادنمیگیرم انگارالکی داریم درس میخونیم اونم بانمره الکی پاس میشیم یع فکری بکنیدلطفا
Iran, Islamic Republic of
Ali
۰۹:۰۹ ۰۶ مرداد ۱۳۹۹
دانشگاه تنها مزیتش نهار 1500بود که اونم نامردا گرفتند
Iran, Islamic Republic of
مریم
۱۵:۰۲ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
اصلا چه طوری امتحان بدیم وقتی از کلاس های آنلاین چیزی متوجه نمیشیم مثل ریاضی که با پاورپوینت هست بدون هیچ توضیحی لطفا رسیدگی کنید اگه اینطور امتحان بدیم قطعا می یفتیم
Iran, Islamic Republic of
مریم
۱۵:۰۲ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
اصلا چه طوری امتحان بدیم وقتی از کلاس های آنلاین چیزی متوجه نمیشیم مثل ریاضی که با پاورپوینت هست بدون هیچ توضیحی لطفا رسیدگی کنید اگه اینطور امتحان بدیم قطعا می یفتیم
Iran, Islamic Republic of
لیلا
۱۷:۱۴ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
باسلام
ما در دروس معارف استادا کلی اذیتمون کردن نهاد امتحان دادیم گفتن نمره به شما تعلق میگیره ولی در صورتی که گفتن بعدا باید بیاید امتحان بدید والا این ترم چه درس عمومی چه درس عملی کلی اذیتمون کردن تا الان به هیچ نتیجه ای نرسیدیم و آموزشهای عملی تو مجازی افتضاحه اگه میخواستیم اینطوری درس بخونیم اصلا برای چی دانشگاه اومدیم اخه کی میخواد رسیدگی کنه کلی از بچه ها در شهرستانها هستن مشکلات دارن تو رشته تحصیلی ما حتما باید اموزش در کلاس باشه نه به صورت مجازی،برای پروژه استاد زورش میاد یه قرار بزاره تا دانشجو باهاش در ارتباط باشه بعد از دانشجوها توقع دارن کار عالی با کیفیت تحویل بدن لطفا تکلیف دانشجوها مشخص کنید
Iran, Islamic Republic of
محمد
۱۲:۱۹ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
عالی اینجوری دست وزیر دردنکنه
Netherlands
اتنانظامدوست
۰۰:۲۰ ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
سلام خسته نباشید امیدوارم‌هرچه سریع تردانشگاه بازشود چون یادگیری مجازی دشوار است
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۲:۳۷ ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
آگه باز بشه همه چی باید درست باشه نه اینکه توی خوابگاه ۸ نفر بشه ۴ نفر
یکطرفه حرف نزن دوست عزیز
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۸:۱۶ ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
خوب آخرش چی شد؟؟
خوابگاه ۸ نفر توش هستند بشه ۴ نفر بعد ۴نفر اوکیه حتما...
بعد ارزشیابی اساتید که تحقیق و پروژه است چرا اجبار میکنند بریم بیرون برای پروژه عکس و فیلم از اینترنت قبول نمیکنند...
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر