ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد علوم پزشکی آغاز شد

ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی از امروز، چهارشنبه هفتم آبان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد گروه‌های علوم پزشکی سال ۹۹ روز دوشنبه ۵ آبان بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفت.

ثبت نام داوطلبان دانشگاه علوم پزشکی از امروز چهارشنبه هفتم آبان آغاز شده و تا ٢٠ آبان ادامه دارد. با توجه بـه اینکه کلیه دانشگاه ها زمان دقیق و نحـوه ثبـت نـام را در سامانه اینترنتـی خـود اعـلام می‌کنند، لازم اسـت پذیرفته شدگان جهت اطلاع از زمان، مکان، مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام به سامانه دانشگاه پذیرفته شده مراجعـه کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی؛ هرگونه تکمیل ظرفیت آزمون فوق پس از اعلام نتایج نهایی، براساس اعلام دانشگاه های متقاضـی منـوط بـه طـی مراحـل اخـذ مجوز مربوطه از شورای سنجش و پذیرش خواهد بود. بـه عبـارتی اگـر دانشگاهی بعـد از زمـان انتخـاب رشـته محل مجوزی کسب کرده و یا به هر دلیل ظرفیت جدید اعـلام کـرده باشـد و یـا ظرفیت پذیرش دانشـگاهی تکمیل نشده باشد و دانشگاه‌ها درخواست معرفـی افـراد جدیـد و یـا افـراد جـایگزین کنند، پس از تصمیم گیری در مراجع ذی‌ربط و موافقت با پذیرش جدید و یا تکمیل ظرفیت، از نیمه آبان‌ به بعد نسبت به این مرحله اقدام خواهد شد.

داوطلبانی که منتظر اعلام تکمیل ظرفیت هستند، ملزم هستند از نیمـه دوم آبان مـاه، هر روز سـامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی را چک کنند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

مدارک ثبت نام مورد نیاز باید به دانشگاه محل پذیرش ارائه شود و این مدارک توسط دانشـگاه، مـورد بررسـی قرار خواهد گرفت. در صورت محرز شدن، عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط داوطلب، واجد شـرایط نبـودن فـرد جهت شرکت و پذیرش در آزمون و رشته مربوطه، مغایرت و عدم صحت مدارک، مغایرت اطلاعـات اعـلام شـده داوطلب از ادامه تحصیل منع شده و ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوبات هیات  بدوی رسیدگی بـه تخلفـات در آزمون‌ها با داوطلب برخورد خواهد شد.

مدارکی که باید توسط پذیرفته شده سهمیه آزاد ارائه شود

٦ قطعه عکس ۴*٣ تهیه شده در سال جاری

اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات)

اصل وکپی دانشنامه کارشناسی و ریز نمرات و یا مدرکی که نشـان دهنده فراغـت از تحصـیل باشـد.

لازم بـه ذکـر است، دانشجویان نیمسال آخر تحصیلی بایستی تا تاریخ ۳۰ مهر ماه ۹۹  فارغ التحصـیل شـوند. بدیهی اسـت در صـورت عدم فراغت از تحصیل مسئولیت عواقب بعدی بر عهده دانشجو خواهد بود. در صورت وجود این موارد، از ثبت نـام فـرد جلوگیری به عمل خواهد آمد و مشمول محرومیت یک ساله خواهند شد.

اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا مدارکی که نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه آقایان باشد.

مدارک و مستندات ٢ سال سابقه کار بالینی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۹۹  با مدرک کارشناسی (سابقه کار قبـل از اتمـام دوره کارشناسـی قابـل قبـول نیست) بـرای کلیـه پذیرفتـه شـدگان رشته های: مـدیریت پرسـتاری، پرسـتاری، مراقبت‌های ویژه، پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان، پرستاری اورژانس

 مدارک مورد نیاز برای سهمیه رزمندگان

کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف

اصل و کپی مدارک نشان دهنده وضعیت داوطلب جهت استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران

تذکر بسیار مهم: درصورتی که در هر مرحله قبل از یا حین یا بعد از تحصیل مشخص شود فرد پذیرفته شـده بـا اسـتفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران، واجد شرایط نبوده، ضمن لغو قبولی، طبق ضوابط عمل خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان دانشگاه‌های علوم پزشکی بقیه الله و ارتش

پذیرفته شدگان دانشگاه‌های علوم پزشکی بقیه الله و ارتش دقت کنند با توجه به ضـوابط منـدرج در دفترچـه راهنمای ثبـت نـام و انتخـاب رشـته محل باید دارای شرایط پذیرش در آن دانشگاه باشند؛ لذا پذیرش ایـن افـراد بصـورت مشـروط بـوده و در صـورت عدم احراز شرایط و همچنین اعلام آن دانشگاه، به دلیل عدم رعایت ضوابط، پذیرش این افراد لغو خواهد شد.

کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف

اصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشان دهنده وضعیت استخدام (رسمی، پایور) می‌باشد. مدرک ارائـه شـده باید در سال ٩٨ صادر شده باشد.

مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان استعداد‌های درخشان

کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف.

تاریخ فراغت از تحصیل ۳۱ شهریور ماه ۹۹ باشد.

نامه تأییدیـه از دانشـگاه محـل تحصـیل مبنـی بـر کسـب رتبـه برتـر براسـاس آئـین نامـه  تسـهیل ادامـه تحصـیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع تحصیلی بالاتر 

انتهای پیام/

بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر