اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ابلاغ شد

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک را ابلاغ کرد.

به گزارش حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن روحانی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک که در جلسه ۸۳۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است را ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، سازمان مذکور برای تربیت دوره کودکی (۰-۶ سال) با تمرکز روی خانواده برای آماده‌­سازی کودکان در ورود به نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی کشور برنامه ریزی و اقدام خواهد داشت که این دوره جزو دوران تعلیم و تربیت رسمی آموزش و پرورش نیست.

این اساسنامه در ۲۱ ماده به وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نهاد ریاست جمهوری و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است.

متن کامل اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به شرح ذیل است:

وزارت آموزش و پرورش
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نهاد ریاست جمهوری
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» که در جلسه ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

مقدمه:
به منظور ساماندهی امور مرتبط با تعلیم و تربیت دوره کودکی و به استناد سیاست­های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، اقدام ملی ۱۸ راهبرد کلان ۵ نقشه مهندسی فرهنگی، اقدام ملی ۳۶ در ذیل راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور، مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای تبصره ذیل ماده واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهد‌های کودک» موضوع مصوبه جلسه ۸۳۴ مورخ ۹۹/۰۹/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک درجلسه ۸۳۶ مورخ ۹۹/۱۱/۷ به شرح ذیل به تصویب رسید:

فصل اول: کلیات
ماده ۱: دوره کودکی
در این اساسنامه دوره کودکی شامل کودکان گروه سنی بدو تولد تا شش سال تمام است که به دو دوره سه ساله (دوره اول کودکی و دوره دوم کودکی) تقسیم می‌شود. تعلیم و تربیت کودکان در این دوره با محوریت خانواده و با مشارکت مردم، نهاد‌های دولتی و غیردولتی انجام می‌شود. مهد‌های کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و یا هر عنوان دیگری که مسئولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان تا پیش از دبستان را عهده‌دار هستند، در شمول این اساسنامه قرار می­گیرند.

ماده ۲- اصول حاکم
اصول حاکم بر این اساسنامه عبارتند از:
به رسمیت شناختن حقوق و تکالیف تربیتی والدین و تأکید بر محیط خانواده به عنوان بستر اصلی تربیت دوره کودکی
به رسمیت شناختن مسئولیت اصلی وحقوق خانواده در نگهداری و فراهم آوردن زمینه تربیت پذیری کودکان دردوره اول کودکی
مبتنی‌بودن تعلیم و تربیت دوره کودکی بر یافته‌های علمی پژوهشی و آموزه‌های تعلیم و تربیت اسلامی وتعلیمات قرآنی
توجه به شأن حاکمیتی در تنظیم‌گری، برنامه‌ریزی، هدایت، ارزیابی و نظارت و تعیین استانداردها، شاخص­ها و سنجه­های تعلیم و تربیت دوران کودکی

مشارکت ­پذیری و استفاده حداکثری از ظرفیت مردم و بخش غیردولتی و پرهیز از تصدی‌گری‌های غیر ضرور و تاکید برنقش سیاست گذاری، حمایتی ونظارتی سازمان

عدالت­ محوری و فراهم آوردن زمینه دسترسی عادلانه به فرصت‌های تربیتی برای همه کودکان

 حفظ یکپارچگی، همسویی و هماهنگی با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی برسند تحول بنیادین آموزش وپرورش

جامع نگری و اهتمام متعادل ومتوازن به تربیت در ساحت‌های تربیتی متناسب با شرایط و اقتضائات دوره کودکی

 توجه به تفاوت‌های فردی وفرهنگی و رعایت اصل تنوع در روش‌های تربیتی بارویکرد اسلامی

 رعایت اصل عدم تعارض منافع در مدیران و کارکنان سازمان

ماده ۳ – سیاست اجرایی:
در چارچوب این اساسنامه، دردروره اول کودکی، مسئولیت نگهداری و فراهم آوردن زمینه تربیت پذیری کودکان با «خانواده» است و سازمان، نقش توانمندسازی خانواده‌ها و راهبری، هدایت، حمایت و نظارت بر مراکز ارائه دهنده خدمات تعلیم و تربیت کودک را برعهده دارد و در دوره دوم کودکی، سازمان، ضمن اهتمام به توانمندسازی خانواده‌ها، با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی، به ارائه خدمات تعلیم و تربیت و ساماندهی امور مربوط می‌پردازد.

ماده ۴- اهداف:
ساماندهی و مدیریت یکپارچه امور تعلیم و تربیت دوره کودکی و توسعه کمی و کیفی آن

ارتقای شایستگی‌های تربیتی، توانمندسازی و حمایت از خانواده، با تأکید بر دوره اول کودکی و نیز نهاد‌های فعال در حوزه کودک، مهد‌های

کودک، پیش دبستان و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان زیر ۶ سال سالگی مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی

 مشارکت درپایش و صیانت از بهداشت، سلامت و حقوق تربیتی کودک در همه عرصه‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی حضوری ودرفضای مجازی

 تأمین عدالت در دسترسی به تعلیم و تربیت با کیفیت دوره کودکی با تأکید بر کودکان و خانواده‌های مناطق محروم و دارای نیاز‌های ویژه

 زمینه‌سازی برای تکوین و تعالی هویت «اسلامی-ایرانی» و رشد همه‌جانبه در ابعاد شناختی، عاطفی، روانی- حرکتی، اجتماعی، معنوی و زیستی - بدنی

 آماده‌­سازی کودکان برای ورود به نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی کشور

 ماده ۵- جایگاه و شخصیت حقوقی:
«سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در این اساسنامه «سازمان» نامیده می‌شود، تأسیس و به صورت هیأت‌امنایی اداره می‌شود.

 تبصره ۱: سازمان متولی و مرجع انحصاری راهبری، ساماندهی، صدور مجوز، هدایت و نظارت بر امور، فرآیندها، محتوا‌ها و منابع انسانی شایسته برای تعلیم و تربیت کودکان تا شش سال تمام در مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان می­باشد. از تاریخ تشکیل این سازمان، مأموریت‌ها و وظایف آموزشی و تربیتی متناظر سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی، به این سازمان منتقل می‌شود و ارائه خدمات رفاهی و نگهداری کودکان دارای معلولیت و با نیاز‌های ویژه، بی­سرپرست و بد سرپرست، کما فی‌السابق با دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.

 تبصره ۲: از تاریخ تأسیس و شروع به فعالیت رسمی سازمان و ابلاغ دستورالعمل­ها و مقررات، کلیه مهد‌های کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان، در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوان فعالیت می­نمایند، مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه، وضعیت خویش را با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، تطبیق دهند.

 تبصره ۳: وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، سازمان را با رعایت اساسنامه و سایر مقررات مربوط راه اندازی کند.

 تبصره ۴: تا زمان ابلاغ مقررات و بخشنامه­های جدید توسط سازمان، کلیه مهد‌های کودک، پیش‌دبستانی‌ها و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوانی فعالیت می­نمایند، طبق مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل­های قبلی به فعالیت ادامه می­دهند و پس از آن، استمرار فعالیت آن‌ها براساس ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان امکان­پذیر خواهد بود.

 تبصره ۵: تا زمان تشکیل سازمان، همه پرونده­های دریافت مجوز جدید مهد کودک متوقف، و مجوز جدیدی برای تشکیل مهد کودک صادر نمی­شود.

ماده ۶- وظایف و فعالیت‌های سازمان:
تدوین و پیشنهاد نظام جامع تربیت دوره کودکی بر مبنای تعلیم و تربیت اسلامی پس از تائید شورای عالی آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی

برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر اجرای تعلیم و تربیت، مبتنی بر نظام جامع تربیت دوره کودکی

فراهم آوردن زمینه های لازم برای توانمندسازی و تسهیل ارائه خدمات مشاوره‌ای وتربیتی به خانواده‌ها به ویژه دردوره اول کودکی ونیزحمایت ازمراکزارائه دهنده خدمات تعلیم و تربیت در دوره اول

ایجاد ظرفیت و تسهیلات برای پوشش کامل کودکان دروه دوم کودکی (از آغاز ۴ سالگی تا پایان ۶ سالگی) متناسب با امکانات و منابع طی یک دوره‌ی ۷ ساله (۱۴۰۷-۱۴۰۰) در قالب دوره پیش‌دبستانی وبا اولویت بخش غیردولتی و همکاری و مشارکت دستگاه‌های دولتی، عمومی به خصوص برای کودکان مناطق محروم و دو زبانه و دارای نیاز‌های ویژه

تعیین و اعمال ضوابط، شرایط، استاندارد‌های صدور مجوز، چگونگی تأسیس، اداره و انحلال واحد‌های ارائه دهنده خدمات تعلیم و تربیت و آموزش در دوره کودکی

 مدیریت پژوهش و تحقیقات مورد نیاز و استفاده از ظرفیت مراکز علمی، پژوهشی و حوزه‌های علمیه

 سیاست‌گذاری و تعیین ضوابط و قواعد تدوین برنامه‌ها، روش‌ها، مواد و محصولات آموزشی، تربیتی، فرهنگی، بازی و سرگرمی، هنری و ورزشی، مکتوب و چندرسانه‌ای ویژه کودکان و پایش سلامت جسمی و روانی و حقوق تربیتی کودک در عرصه‌های اجتماعی و فضای مجازی با جلب مشارکت دستگاه‌ها ونهاد‌های ذی‌ربط

 صدور مجوز، تعیین شهریه و برنامه‌ریزی برای ارایه خدمات کیفی مهد‌های کودک و مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان ونظارت بر فعالیت آن‌ها

 ایجاد تسهیلات وحمایت از راه اندازی و اداره مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی توسط بخش غیر دولتی و مشارکت‌های مردمی

 تدوین چارچوب شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی، تعیین سازوکار احراز و صدور گواهینامه حرفه‌ای

 طراحی و استقرار نظام تربیت مربی کودک با مشارکت دستگاه‌ها ونهاد‌های ذیربط و اجرای دوره‌های توانمندسازی و مهارت‌آموزی با استفاده از

ظرفیت دانشگاهها، حوزه‌های علمیه و مراکز آموزشی و فرهنگی

 حمایت از توسعه فضا‌های و تجهیزات آموزشی، تربیتی، فرهنگی و هنری و ورزشی خاص کودکان

زمینه‌سازی، تقویت و تسهیل یادگیری زبان وادبیات فارسی به عنوان زبان رسمی و وحدت بخش کشور

اعمال نظارت و رسیدگی به شکایات و تخلفات ارائه‌دهندگان خدمات تعلیم و تربیت کودک از جمله مهدکودک، مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز

نگهداری و آموزش کودکان و هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط برای جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز و مغایر با مفاد این اساسنامه

تدوین دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز ارائه‌دهنده خدمات تعلیم و تربیت و آموزش در دوره کودکی

فصل دوم- ارکان

ماده ۷- ارکان:

سازمان دارای ارکان زیر است:

۱- هیئت امناء

۲- رئیس سازمان

ماده ۸- هیئت امناء:
هیئت امنأ، عالی‌ترین مرجع سازمان در زمینۀ تعیین خط‌مشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان و دارای کلیۀ اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف سازمان و ادارۀ امور آن است. ریاست هیئت امناء بر عهدۀ وزیر آموزش و پرورش است.

ماده ۹- ترکیب هیئت امناء:

وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیئت امناء)

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یامعاون ایشان

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

معاون آموزش ابتدایی، معاون پرورشی و فرهنگی و معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

رئیس سازمان بهزیستی کشور

یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مجلس به انتخاب کمیسیون

یک نفر نماینده به انتخاب مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور

معاون ذی­‌ربط رئیس سازمان صدا و سیما

معاون ذی­‌ربط رئیس سازمان برنامه و بودجه

معاون ذی­‌ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه

دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (دبیر هیئت امنا)

مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

چهار نفر نماینده خانواده‌ها (دوپدر و دو مادر)

دو نفر از شخصیت‌های علمی و فرهنگی فعال و متخصص در حوزه تعلیم و تربیت کودک

دو نفر از نمایندگان مؤسسان مهد‌های کودک و مراکز پیش‌دبستانی و مراکز نگهداری و آموزش کودکان

تبصره: افراد ردیف ۱۵ از بین کسانی که دارای فرزند زیر شش سال می‌باشند به پیشنهاد شورای مرکزی انجمن اولیاء و مربیان، ردیف ۱۶ به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید وزیر آموزش و پرورش و ردیف ۱۷ به پیشنهاد شورای هماهنگی مؤسسان، طبق دستورالعمل سازمان انتخاب و با حکم وزیر آموزش و پرورش به مدت چهار سال منصوب می‌شوند.

ماده ۱۰- وظایف و اختیارات هیئت امنا:

بررسی و تأیید رییس سازمان که از سوی وزیرآموزش و پرورش پیشنهاد می­شود.

تصویب ساختار و نمودار سازمانی، آیین­نامه‌های اداری و استخدامی، بودجه سنواتی، ضوابط مالی و معاملاتی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی سازمان

بررسی و تائید نظام جامع تربیت دوره کودکی، تعیین خط مشی‌ها و برنامه‌های سالانه سازمان

بررسی و تصویب آیین­ نامه ­ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای مفاد این اساسنامه

تصمیم‌گیری در مورد عضویت سازمان در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی

نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامۀ سازمان و برنامه‌های مصوب

بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد‌های رئیس سازمان یا پیشنهاد‌هایی که از جانب حداقل سه نفر از اعضای هیئت امناء ارائه شده باشد.

تصویب ضوابط و مقررات مربوط به واحد‌های ارائه دهنده خدمات تعلیم و تربیت کودکان از قبیل مهد کودک­ها، مراکز پیش­دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان کودکان شامل:

الف- اجازه ایجاد شورای برنامه­ریزی و نظارت در سطح ستاد و استان­ها و تعیین اعضا، چارچوب فعالیت­ها، وظایف و صلاحیت­های آن شورا در زمینه برنامه­ریزی، صدور مجوز، وضع استاندارد‌ها و ارزیابی و نظارت بر عملکرد و نیز رسیدگی به تخلفات احتمالی، اعمال مجازات­ها و لغو مجوزآن‌ها

ب- تصویب شرایط، صلاحیت­ها و وظایف متقاضیان تأسیس و مدیریت و نیز ضوابط استقرار و راه‌اندازی واحد‌ها

ج-تعیین و تصویب شهریه مجاز بطور سالیانه با هماهنگی مراجع ذی­صلاح قانونی

د- پیشنهاد اعطای تسهیلات و انجام حمایت­های لازم از موسسان بخش غیردولتی جهت طی مراحل تصویب در مراجع ذی­صلاح قانونی

هـ - ساماندهی و نظارت بر تطبیق واحد‌های فعال و موجود با ضوابط موضوع این اساسنامه

انتخاب حسابرس، تصویب حساب­ها و ترازنامه سالیانه و استماع گزارش مربوط

تصویب آئین­نامه داخلی هیأت امناء و مقررات، آئین­نامه­ها و شیوه نامه­های لازم

تصویب نحوه وصول درآمد‌های اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و ‏مقررات مربوط

پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی

تبصره ۱: جلسات عادی هیئت امناء، حداقل سالی دوبار، به دعوت دبیر هیئت امناء و به ریاست وزیر آموزش و پرورش تشکیل می‌شود. جلسات با حضور حداقل دوسوم از اعضای هیئت امناء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره ۲: جلسات فوق‌العادۀ هیئت امناء برحسب ضرورت، به پیشنهاد رئیس سازمان یا رئیس هیئت امناء و یا سه نفر از اعضای هیئت امناء و با دعوت دبیر هیئت امناء تشکیل می‌شود.

تبصره ۳: مصوبات هیئت امناء با امضای رئیس هیئت امناء، جهت اجرا به سازمان و در صورت ضرورت به دیگر مراجع ذی­ربط ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۱- رئیس سازمان:
رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان و در حکم معاون وزیر است و به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید هیئت امناء و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت ۴ سال منصوب می‌شود. رئیس سازمان علاوه بر صلاحیت‌های عمومی، اخلاقی، اعتقادی و مدیریتی مدیران و آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی، باید واجد شرایط اختصاصی زیر باشد:

دارای حداقل ۵ سال سابقه آموزشی و اجرایی لازم در عرصه تعلیم و تربیت کودک

دارای تحصیلات مرتبط با حوزه ماموریت سازمان

ماده ۱۲- وظایف رئیس سازمان:

مسئولیت کلی اداره امور سازمان، هدایت، ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های سازمان در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هیئت امناء و سایر قوانین و مقررات مربوط

نصب و عزل مدیران سازمان در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب سازمان با رعایت قوانین و مقررات

تهیه و تنظیم برنامه و بودجۀ سالانۀ سازمان و ارائه آن در جلسات هیئت امناء و تلاش برای تأمین منابع مالی و انسانی و امکانات مورد نیاز

تهیه و تنظیم ضوابط اداری و مالی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی و پرورشی سازمان و ارائه آن در جلسات هیئت امنا
برنامه­ریزی برای افزایش پوشش جامعه هدف و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی از طرق ممکن قانونی

نمایندگی سازمان در کلیۀ مراجع اداری و قضایی با حق توکیل غیر برای استیفای حقوق سازمان در حدود مقررات

حفظ و حراست از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول سازمان

ارائۀ گزارش سالانه از فعالیت‌های سازمان به هیئت امنا

ارائه ترازنامه و صورت منابع و مصارف سالانۀ سازمان به هیئت امنا

پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به هیئت امنا و پیگیری آن پس از تأیید هیئت امناء برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی

پی‌گیری و اجرای مصوبات هیئت امنا

امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات سازمان در ‏چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی سازمان، طبق قوانین، ‏آئین­ نامه­ های مالی و معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی و پاسخگویی به هیئت امنا

فصل سوم: امور مالی، ساختار و منابع انسانی

ماده ۱۳- منابع مالی:
بودجه سازمان از طریق اختصاص ردیف­های مستقل وپیش بینی اعتبارات و منابع مورد نیاز در بودجة کل کشور و همچنین درآمد‌های اختصاصی، کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، تسهیلات بانکی مأخوذه طبق مقررات و نیز مشارکت‌های مردمی، خیرین و وقف تأمین خواهد شد.

تبصره ۱: دولت موظف است اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی سازمان به ویژه ساختمان و تجهیزات را تأمین نماید.

تبصره ۲: مهد‌های کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان به صورت غیر دولتی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اداره می‌شوند. کودکستان‌ها و مراکز پیش دبستانی در مناطق محروم با حمایت دولت و مشارکت مردم دایر و اداره خواهند شد.

ماده ۱۴-ساختار و منابع انسانی:
ساختار، نمودارسازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان، پس از تصویب هیأت امناء به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور می­رسد. ساختار سازمان در استان‌ها و شهرستان‌ها ذیل ساختار ادارات کل آموزش و پرورش استان­ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها با اختصاص تعداد پست ­های سازمانی مناسب پیش ­بینی می ­شود.

نیروی انسانی مورد نیاز در چارچوب تشکیلات مصوب توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تأمین و تخصیص می‌یابد.

تبصره ۱: ایجاد سازمان مذکور بدون گسترش تشکیلاتی بوده و محل تأمین پست‌های سازمانی موردنیاز از تجمیع پست‌های موجود در ستاد وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان بهزیستی کشور، خواهد بود.

ماده ۱۵- افراد شاغل در مهد‌های کودک و مراکز پیش‌دبستانی غیردولتی کارمند وزارت آموزش و پرورش محسوب نمی‌شوند و هیچ حق و یا امتیاز استخدامی از این محل برای ایشان در نظر گرفته نخواهد شد و وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مجاز نیستند این افراد را در امور اداری و ستادی بکارگیری کنند.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده ۱۶- اموال و دارایی‌ها:

اموال منقول و غیرمنقول، دارایی‌ها، حقوق و سایر امکانات سازمان، متعلق به دولت است که در صورت انحلال سازمان، به وزارت آموزش و پرورش منتقل خواهد شد.

تبصره ۱: انحلال و یا ادغام سازمان با ساز و کار مقرر در ماده ۱۶ این اساسنامه با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره ۲: هر گونه انتقال و جابه‌جایی اموال منقول و غیرمنقول سازمان به سایر نهادها، باید قبلاً به تصویب هیئت امناء برسد.

ماده ۱۷- اصلاح یا تغییر اساسنامه:

هر گونه اصلاح یا تغییر در مفاد این اساسنامه، فقط از طریق راهکار‌های ذیل انجام می‌پذیرد:

۱- به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲- به پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تأیید شورای تحول نظام آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده ۱۸- مواردی که در این اساسنامه پیش­بینی نشده است طبق قوانین و مقررات جاری کشور عمل خواهد شد.

ماده ۱۹- از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، مفاد آن بر کلیه قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر مهد‌های کودک و پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و سایر مقررات مشابه، در موارد مغایرت، حاکم خواهد بود.

ماده ۲۰- وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش دوسالانه عملکرد سازمان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.

ماده ۲۱- این اساسنامه مشتمل بر ۲۱ ماده و ۱۴ تبصره در تاریخ ۹۹/۱۱/۷ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

انتهای پیام/

طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر