در برنامه این هفته پارلمان قرار دارد؛

۳ تقاضای تحقیق و تفحص و یک سؤال از وزیر در دستور کار نمایندگان مجلس

دستور کار نمایندگان در صحن علنی این هفته مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مجلس شورای اسلامی با پایان ماه رمضان، این هفته سه روز و در روزهای یکشنبه ۲۶، سه شنبه ۲۸ و چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت نشست علنی دارد که دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

-ادامـه رسـیدگی بـه گـزارش کمیسـیون آمـوزش، تحقیقـات و فناوری در مورد: لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سـازمان آموزش فنی و حرف‌های کشور

-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: لایحه دوفوریتی شورا‌های حل اختلاف (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

-گزارش کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها در مورد: لایحه درآمدپایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسـلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: لایحه پروتکل اصـلاح موافقتنامـه بـین دولـت جمهـوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزائی(اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

-گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاد‌های مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

-گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد: طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار (در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس)

-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: طرح تقویت امنیت غذایی کشـور و رفـع موانـع تولیـدات کشاورزی (در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس)

-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مـدنی بـین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

-گزارش کمیسیون انرژی در مورد: لایحه نحـوه واگـذاری امـوال، تأسیسـات، ماشـین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب

-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سـازمانیافته در دریای خزر الحاقی به موافقتامـه همکـاری در زمینـه امنیـت در دریای خزر ((مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹) ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)

-گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحــه تصـــویب اصــلاحات کنوانســیون بـــین المللی اسـتاندارد‌های آمـوزش، صــدور گواهینامـه و نگهبـانی بــرای دریانوردان (استیاس دبلیو ۱۹۷۸ (۱۳۵۷))

-گزارش کمیسیون انرژی در مورد: طرح الحاق ۹ تبصره به قانون حمایت از توسـعه صـنایع پـایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی

-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه

-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: طرح اصلاح قانون اسـتفاده از خـدمات تخصصـی و حرفـه‌ای حسابداران

-گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولـت جمهـوری اسـلامی ایـران و دولـت جمهوری اسلامی افغانستان درخصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن

-گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

سؤال‌ها

-سؤال‌های آقای جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مشهد وکـلات (دو فقـره) از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت (سه شنبه مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ ساعت ۰۰ :۸ )

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

۱. گزارش کمیسیون اقتصادی در مـورد چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی (در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس)

۲. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت اسـتخراج رمزارزهـای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور (در اجرای تبصـره ۱ مـاده ۴۵ آئـین نامـه داخلی مجلس)

۳. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران (در اجرای ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

۴. گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مبنـی بـر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحص از عملکرد استانداری کرمانشاه (در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس)

۵. گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شـورا‌ها مبنـی بـر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحص از عملکرد استانداری خوزستان (در اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس)

۶. گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد موارد اعلامـی نقـض اصـول ۷۷ و ۱۲۶ قانون اساسی (در اجرای ماده۲۳۴ آیین نامه داخلی)

انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شورا‌ها

انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجـه و محاسـبات جهـت عضویت در کمیته نظارت بر نحوه انتشار اوراق مالی اسلامی (در اجـرای جـزء ۱ بنـد (ک) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور)

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر: