مسئله غدیر از دیدگاه امام خمینی (ره)

امام خمینی در دیدار با مسئولان کشوری و لشکری در روز عید غدیر سال ۶۵ به تبیین مسئله غدیر پرداخته اند.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  امام خمینی (ره) در صبح دوم شهریور سال ۶۵ مطابق با هجدهم ذیحجه سال ۱۴۰۶ همزمان با روز عید شریف غدیر در جمع مسئولان کشوری و لشکری که در حسینیه جماران به دیدار ایشان رفته بودند، با تبریک عید غدیر، به تببین مساله غدیر پرداختند. ایشان در بخش‌هایی از سخنان خود فرمودند:

"بسم الله الرحمن الرحیم‌

امیدوارم ان شاءالله، این عید مبارک به همۀ ملت‌های مظلوم و بخصوص به ملت شریف‌‎ ‎‌ما مبارک باشد. خداوند ان شاءالله که با عنایات خاصۀ خود نظری به این ملت بزرگ که‌‎ ‎‌باید گفت پرچمدار اسلام در این عصر هستند، به این‌ها عنایت خاصی بفرماید و آن‌ها را از‌‎ ‎‌عنایات خاصۀ خود نصیب بزرگ عنایت بفرماید.

من دربارۀ شخصیت حضرت امیر چه می‌توانم بگویم و کی چه می‌تواند بگوید. ابعاد‌‎ ‎‌مختلفه‌ای که این شخصیت بزرگ دارد، به گفتگوی ما‌ها و به سنجش بشری در نمی‌آید. ‎ ‎‌کسی که انسان کامل است و مظهر جمیع اسماء و صفات حق تعالی است، ابعادش به‌‎ ‎‌حسب اسماء حق تعالی باید هزار تا باشد و ما از عهدۀ بیان حتی یکی اش نمی‌توانیم‌‎ ‎‌برآییم. این شخصیت که جامع تضاد است، امور متضاده در او جمع است، کسی‌‎ ‎‌نمی تواند در حول و حوش او سخن بگوید؛ از این جهت، من در این موضوع بهتر‌‎ ‎‌می دانم که ساکت باشم. لکن مسئله‌ای را که بهتر است ما بگوییم، انحرافاتی است که‌‎ ‎‌برای ملت‌ها و خصوصاً، برای شیعیان این حضرت پیش آمده است در طول تاریخ و‌‎ ‎‌دست‌هایی که این انحرافات را از اول به وجود آورده اند و توطئه‌هایی که بوده است در‌‎ ‎‌طول تاریخ و اخیراً در این سال‌های اخیر، سده‌های اخیر پیش آمده است، آن‌ها را عرض ‎‌کنم.


بیشتربخوانید


مسئلۀ غدیر، مسئله‌ای نیست که بنفسه برای حضرت امیر یک مسئله‌ای پیش بیاورد، ‎ ‎‌حضرت امیر مسئلۀ غدیر را ایجاد کرده است. آن وجود شریف که منبع همۀ جهات بوده‌‎ ‎‌است، موجب این شده است که غدیر پیش بیاید. غدیر برای ایشان ارزش ندارد؛ آن که‌‎ ‎‌ارزش دارد خود حضرت است که دنبال آن ارزش، غدیر آمده است. خدای تبارک و‌‎ ‎‌تعالی که ملاحظه فرموده است که در بشر بعد از رسول الله کسی نیست که بتواند عدالت را‌‎ ‎‌به آن طوری که باید انجام بدهد، آن طوری که دلخواه است انجام بدهد مأمور می‌کند‌‎ ‎‌رسول الله را که این شخص را که قدرت این معنا را دارد که عدالت را به تمام معنا در‌‎ ‎‌جامعه ایجاد کند و یک حکومت الهی داشته باشد، این را نصب کن. نصب حضرت امیر‌‎ ‎‌به خلافت این طور نیست که از مقامات معنوی حضرت باشد؛ مقامات معنوی حضرت و‌‎ ‎‌مقامات جامع او این است که غدیر پیدا بشود؛ و اینکه در روایات ما و از آن زمان تا حالا‌‎ ‎‌این غدیر را آن قدر ازش تجلیل کرده اند، نه از باب اینکه حکومت یک مسئله‌ای است، ‎ ‎‌حکومت آن است که حضرت امیر به ابن عباس می‌گوید که «به قدر این کفش بی قیمت‌‎ ‎‌هم پیش من نیست»‌‎ آنکه هست اقامۀ عدل است. آن چیزی که حضرت امیر ـ سلام الله ‎ ‎‌علیه ـ و اولاد او می‌توانستند در صورتی که فرصت بهشان بدهند، اقامۀ عدل را به‌‎ ‎‌آن طوری که خدای تبارک و تعالی رضا دارد انجام بدهند، این‌ها هستند، لکن فرصت‌‎ ‎‌نیافتند.

زنده نگه داشتن این عید نه برای این است که چراغانی بشود و قصیده خوانی بشود‌‎ ‎‌و مداحی بشود، این‌ها خوب است، اما مسئله این نیست. مسئله این است که به ما یاد بدهند‌‎ ‎‌که چطور باید تبعیت کنیم، به ما یاد بدهند که غدیر منحصر به آن زمان نیست، غدیر در‌‎ ‎‌همۀ اعصار باید باشد و روشی که حضرت امیر در این حکومت پیش گرفته است باید‌‎ ‎‌روش ملت‌ها و دست اندرکاران باشد. قضیۀ غدیر، قضیۀ جعل حکومت است، این است که‌‎ ‎‌قابل نصب است و الاّ مقامات معنوی قابل نصب نیست یک چیزی نیست که با نصب آن ‎‌مقام پیدا بشود؛ لکن آن مقامات معنوی که بوده است و آن جامعیتی که برای آن بزرگوار‌‎ ‎‌بوده است، اسباب این شده است که او را به حکومت نصب کنند و لهذا، می‌بینیم که در‌‎ ‎‌عرض صوم و صلوة و امثال این‌ها می‌آورد و ولایت مجری اینهاست. ولایتی که در‌‎ ‎‌حدیث غدیر است به معنای حکومت است، نه به معنای مقام معنوی؛ و حضرت امیر را‌‎ ‎‌همان طوری که من راجع به قرآن عرض کردم که قرآن ـ در روایات است این ـ نازل شده‌‎ ‎‌است به منازل مختلف، کلیاتش سبع و الی سبعین و الی زیادتر، تا حالا رسیده است به‌‎ ‎‌دست ما‌ها به صورت یک مکتوب، حضرت امیر هم این طور است، رسول خدا هم‌‎ ‎‌این طور است. مراحل طی شده است، تنزل پیدا کرده است. از وجود مطلق تنزل پیدا کرده‌‎ ‎‌است، از وجود جامع تنزل پیدا کرده است و آمده است پایین تا رسیده است به عالم‌‎ ‎‌طبیعت، در عالم طبیعت این وجود مقدس و آن وجود مقدس و اولیای بزرگ خدا. ‎ ‎‌بنابراین، اینکه حدیث غدیر را ما حساب کنیم که می‌خواهد یک معنویتی را برای‌‎ ‎‌حضرت امیر یا یک شأنی برای حضرت امیر درست کند نیست. حضرت امیر است که‌‎ ‎‌غدیر را به وجود آورده است، مقام شامخ اوست که اسباب این شده است که خدای‌‎ ‎‌تبارک و تعالی او را حاکم قرار بدهد.

حکومت عدل، ضامن اجرای احکام اسلام‌

مسئله، مسئلۀ حکومت است، مسئله، مسئلۀ سیاست است، حکومتْ عِدْلِ‌‎ سیاست‌‎ ‎‌است، تمام معنای سیاست است. خدای تبارک و تعالی این حکومت را و این سیاست را‌‎ ‎‌امر کرد که پیغمبر به حضرت امیر واگذار کنند، چنانچه خود رسول خدا سیاست داشت و‌‎ ‎‌حکومت بدون سیاست ممکن نیست. این سیاست و این حکومتی که عجین با سیاست‌‎ ‎‌است، در روز عید غدیر برای حضرت امیر ثابت شد. اینکه در روایات هست که‌‎ ‎‌بُنِیَ الاسلامُ عَلی خَمْس‌‎ این ولایت، ولایت کلی امامت نیست. آن امامتی که هیچ عملی‌‎ ‎‌مقبول نیست، قبول نمی‌شود، الاّ به اعتقاد به امامت، این معنایش این حکومت نیست. ‎ ‎‌خوب، ما بسیاری از ائمه مان حکومت نداشتند. ما الآن معتقدیم که حضرت امیر در یک‌‎ ‎‌برهه از زمان به حکومت رسید، حضرت امام حسن هم یک مدت بسیار بسیار کمی به‌‎ ‎‌حکومت رسید، باقی ائمه حکومت نداشتند. آنکه خدای تبارک و تعالی جعل کرد و‌‎ ‎‌دنبالش هم برای ائمۀ هدی جعل شده است، حکومت است؛ لکن نگذاشتند که این‌‎ ‎‌حکومت ثمر پیدا بکند. بنابراین، حکومت را خدا جعل کرده است برای حضرت امیر‌‎ ‎‌ـ سلام الله علیه ـ این حکومت یعنی سیاست، یعنی عجین با سیاست. از اعوجاج‌هایی که‌‎ ‎‌پیدا شده است مع الأسف، این است که، یعنی اعوجاج زیاد پیدا شده، اما بزرگترینش این‌‎ ‎‌است که دست‌هایی از زمان سابق از زمان خلفای اموی و خلفای عباسی ـ علیهم لعنة الله ـ از‌‎ ‎‌آن زمان دست‌هایی پیدا شده است که بگویند که دین علی حده از مسائل است و سیاست‌‎ ‎‌علی حده از حکومت است. هرچه طرف پایین آمده است، این قوت گرفته است تا وقتی‌‎ ‎‌بازیگر‌های دنیا که دیدند باید دین را یک چیز تعبدی قرار داد. این بازیگر‌ها آمدند و‌‎ ‎‌این طور کردند که ما‌ها هم باورمان آمده بود که دین چکار دارد به سیاست، سیاست مال‌‎ ‎‌امپراتورها. این معنایش این است که تخطئه کنیم خدا را و رسول خدا را و امیرالمؤمنین‌‎ ‎‌را، برای اینکه حکومت سیاست است، حکومت که دعا خواندن نیست، حکومت که‌‎ ‎‌نماز نیست، حکومت روزه نیست.

حکومت، حکومت عدل، اسباب این می‌شود که اینها‌‎ ‎‌اقامه بشود، اما خود حکومت یک دستگاه سیاسی است. آن که می‌گوید دین از سیاست‌‎ ‎‌جداست، تکذیب خدا را کرده است، تکذیب رسول خدا را کرده است، تکذیب ائمۀ‌‎ ‎‌هدی را کرده است؛ و اینکه این قدر صدای غدیر بلند شده است و این قدر برای غدیر ارج قائل شده اند‌‎ ‎‌ـ و ارج هم دارد ـ برای این است که با اقامۀ ولایت یعنی با رسیدن حکومت به دست‌‎ ‎‌صاحب حق، همۀ این مسائل حل می‌شود، همۀ انحرافات از بین می‌رود. اگر حکومت‌‎ ‎‌عدل بپا شود، اگر گذاشته بودند که حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ حکومتی را که‌‎ ‎‌می خواهد بپا کند، تمام انحرافات از بین می‌رفت و محیط یک محیط صحیح و سالم ‎‌می شد که آن وقت مجال برای همۀ اشخاص که دارای افکار هستند، عرفا که دارای افکار‌‎ ‎‌هستند، حکما که دارای افکار هستند، فقها، همه برای آن‌ها مجال هم پیدا بشود. از این‌‎ ‎‌جهت، اسلام بُنِیَ عَلی خَمْس، نه معنایش آن است که ولایت در عرض این است، ولایت‌‎ ‎‌اصلش مسئلۀ حکومت است، حکومت هم این طوری است، حکومت حتی از فروع هم‌‎ ‎‌نیست.

آن چیزی که برای ائمۀ ما قبل از غدیر و قبل از همه چیز‌ها بوده است، این یک مقامی‌‎ ‎‌است که مقام ولایت کلی است که آن امامت است که در روایت هست که الْحَسَنُ وَ الْحُسَین‌‎ ‎‌امامان قاما اَوْ قَعَدا‌‎ وقتی قعد است که امام نیست. امام به معنای حکومت نیست، آن یک‌‎ ‎‌امام دیگری است و آن مسئلۀ دیگری است. آن مسئله، مسئله‌ای است که اگر او را کسی‌‎ ‎‌قبول نداشته باشد اگر آن ولایت کلی را قبول نداشته باشد، اگر تمام نماز‌ها را مطابق با‌‎ ‎‌همین قواعد اسلامی شیعه هم بجا بیاورید باطل است، این غیر حکومت است آن در‌‎ ‎‌عرض این‌ها نیست، آن از اصول مذهب است، آنی است که اعتقاد به او لازم است و از‌‎ ‎‌اصول مذهب است؛ و انحرافی که پیدا شده است ـ علاوه بر همۀ انحرافات ـ همین‌‎ ‎‌انحراف است که ما باور کردیم که سیاست به ما چه ربط دارد. غدیر آمده است که‌‎ ‎‌بفهماند که سیاست به همه مربوط است، در هر عصری باید حکومتی باشد با سیاست، ‎ ‎‌منت‌ها سیاست عادلانه که بتواند به واسطۀ آن سیاست اقامۀ صلوة کند، اقامۀ صوم کند، اقامۀ‌‎ ‎‌حج کند، اقامۀ همۀ معارف را بکند و راه را باز بگذارد برای اینکه صاحب افکار، یعنی‌‎ ‎‌آرام کند که صاحب افکار، افکارشان را با دلگرمی و با آرامش ارائه بدهند. بنابراین، ‎ ‎‌این طور نیست که ما خیال کنیم که ولایتی که در اینجا می‌گویند، آن امامت است و امامت‌‎ ‎‌هم در عرض فروع دین است، نخیر؛ این ولایت عبارت از حکومت است، حکومت‌‎ ‎‌مجری اینهاست، در عرض هم به آن معنا نیست، مجری این مسائل دیگر است. این‌‎ ‎‌انحرافات خیلی زیاد است، نمی‌شود همه اش را احصاء کرد.

منبع: جماران

انتهای پیام/

بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
برچسب ها: عیدغدیر ، غدیرخم
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
انقلابی
۱۴:۲۷ ۰۷ مرداد ۱۴۰۰
سخنان مهم حجت الاسلام ماندگاری درباره غدیر:
غدیر فقط وسیله شادی و قصه محبت امیرالمومنین(ع) نیست/ غدیر بهترین تابلو برای وحدت، هدایت و سربلندی امت اسلامی است/ باید اعتراف کنیم که همه در تبیین غدیر کوتاهی کردیم
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر