دانشجویان ایرانی بیشتر به کدام کشور‌ها مهاجرت می‌کنند؟

تعداد دانشجویان ایرانی در خارج ازکشور طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ با افزایش ۳/۲ برابری همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان،  میزان مهاجرت دانشجویان ایرانی در طی سال‌های اخیر افزایش داشته و سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ با افزایش ۳/۲ برابری همراه بوده است. به نوعی که این آمار از ۱۷ هزار و ۴۷۷ نفر در سال ۲۰۰۰ به ۵۶ هزار ۳۷۶ نفر در سال ۲۰۱۸ رسیده است.

نکته قابل توجه این است که دلیل عمده افزایش این آمار مربوط به بازه سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ میلادی (سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱) است که جمعیت دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از تراز ۲۰ هزار و وارد تراز ۵ هزار شده است؛ بنابراین در طول این دوره ۸ ساله تقریبا ۲/۵ برابر شده است.

همچنین رتبه دانشجو فرستی ایران در این مدت از رتبه ۲۸ ام در جهان به رتبه ۱۲ ام افزایش یافته است که بالاترین جهش رتبه دانشجوفرستی ایران در طول دو دهه گذشته بوده است. اما در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ جمعیت دانشجویان ایرانی خارج از کشور ثابت مانده است.

به طور کلی سه دلیل عمده را برای قابت ماندن روند تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور در طول چند سال گذشته را می‌توان نام برد:

۱) افزایش نرخ دلارو به تبع آن افزایش هزینه‌های مهاجرت تحصیلی، خصوصا برای دانشجویان ایرانی که با هزینه‌های شخصی مهاجرت می‌کنند.

۲) محدودیت‌های ویزایی اعمال شده از سوی دولت آمریکا برای دانشجویان ایرانی، با توجه به اینکه آمریکا مقصد اول دانشجویان ایرانی برای تحصیل است.

۳) شیوع ویروس کرونا باعث کندی و حتی توقف کامل روند‌های مهاجرت تحصیلی در ایران و جهان شده است.

دانشجویان ایرانی بیشتر به کدام کشور‌ها مهاجرت می‌کنند؟ /افزایش مهاجرت نخبگان ایرانی

علاوه بر ثابت ماندن روند تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشورطی سال‌های اخیر، می‌توان روند تازه‌ای را در کشور‌های مقصد دانشجویان ایرانی برای تحصیل در خارج از کشور مشاهده نمود.

منطقه آمریکای شمالی و اروپای غربی همواره مقصد محبوب دانشجویان ایرانی برای تحصیل در خارج از کشور بوده است، اما طی سال‌های اخیر به دلیل سیاست گذاری‌های سختگیرانه ویزا در آمریکا و همچنین افزایش نرخ دلار و به تبع افزایش شمار دانشجویان ایرانی در کشور‌هایی همچون آلمان، کانادا، ایتالیاکه قوانین ساده تری برای پذیرش دانشجویان دارند و همچنین کشور‌های همسایه همچون ترکیه و ارمنستان که هزینه تحصیل در آن‌ها پایین‌تر است بوده ایم.

همچنین تعداد دانشجویان خارجی در ایران از سال ۹۰ تا سال ۹۸ با افزایش ۵/۵ برابری همراه بوده است و از ۵ هزار و ۴۸۵ نفربه ۳۰ هزار ۰۵۱ نفر افزایش یافته است.

بهرام صلواتی مدیر رصد خانه مهاجرت ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره اظهار کرد: نـرخ بازگشـت متخصصـان و فارغ‌التحصیلان ایرانـی بـه داخـل کشـور از سـال ۲۰۱۵ تـا سـال ۲۰۲۱ رونـد صعـودی و قابـل توجهـی داشـته اسـت.

او افزود: به صورتی که بـر اسـاس آمـار اخذ شـده از معاونـت علمـی- فناوری ریاسـت جمهـوری، جمعیت متخصصان بازگشـته به کشـور از سـال ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۴۰۰ جمعـا بـه ۱ ٬ ۹۸۹ نفر (به صـورت تجمعی) رسـیده اسـت که این میـزان از جمعیـت متخصصان بازگشـتی به کشـور در دوران اخیـر علی‌رغم تحولات اقتصادی چنـد سـال گذشـته در نـوع خـود کم‌نظیر اسـت. افزایـش جمعیـت دانشـجویان بین‌المللی در داخل کشـور و همچنیـن نـرخ بازگشـت متخصصان ایرانی باعـث ارتقاء شـاخص خالص چرخش نخبگان ایرانی از تـراز ۰/۳۹ - در سـال ۲۰۱۰ به ۰/۲۴ - در سـال ۲۰۱۸ شـده اسـت.

صلواتی تصریح کرد: ایران از میان ۱۵۰ کشور، ۸۷ امین کشور از نظر جذابیت برای مهاجرت افراد سایر کشور‌ها به ایران و ماندن اتباع خود در داخل است. رتبه ایران برای برای جذب استعداد‌ها از خارج و ماندن استعداد‌های خود در داخل کشور ۷۸ (از میان ۱۰۹ کشور) و برای جذب جوانان از خارج و ماندن جوانان خود در داخل کشور، جایگاه ۷۷ ام را در میان ۱۵۰ کشور داراست.

مدیر رصد خانه مهاجرت ایران تاکید کرد: کسب آمادگی برای جذب و بکارگیری دانشجویان بین‌المللی؛ در دو دهه اخیر تعداد دانشجویان بین‌المللی در جهان از ۱/۲ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ به حدود ۵/۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ رسیده و کشور‌های مختلف در یک رقابت جدی، برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای جذب دانشجویان بین‌المللی تدارک دیده‌اند.

صلواتی بیان کرد: در کشور ما نیز جمعیت دانشجویان خارجی از حدود ۵.۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ به حدود ۴۴.۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ رسیده است که نشان از درک اهمیت جذب دانشجویان بین‌المللی و حضور فعال در این بازار رقابتی است. با این وجود، نوعی خلاء راهبرد کلان ملی به عنوان یک مانع جدی در مسیر جذب دانشجویان بین‌المللی و استفاده حداکثری از منافع این بازار مشاهده می‌شود.

دانشجویان ایرانی بیشتر به کدام کشور‌ها مهاجرت می‌کنند؟ /افزایش مهاجرت نخبگان ایرانی

زلفی گل وزیر علوم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص بازگشت دانشجویان و فارغ التحصیلان ایرانی مقیم کشور‌های دیگر به ایران در دولت جدید اظهار کرد: مهاجرت ژن‌های هوشمند به عنوان یک نظریه جدید توسط من ارائه شده است. بر اساس این نظریه نه تنها نخبگان کشور ثروت ملی هستند و از دست می‌روند، بلکه پس از گذشت قرن‌ها از نظر ژنتیکی کشور‌های نخبه پذیر (مقصد) به جوامع نخبه تبدیل خواهند شد و درصد ژن‌های هوشمند آن‌ها به شکل گسترده‌ای افزایش می‌یابد.

زلفی گل ادامه داد: بنابراین در زمینه تولید علم، فن و تکنولوژی همچنان پیشتاز خواهند بود. در نتیجه کشور‌های نخبه گریز (مبداء) روز به روز فقیرتر شده و به دلیل همین فقر، وابسته‌تر می‌شوند و تعادل جهانی با شدت بیشتری به هم می‌ریزد.

وزیر علوم ادامه داد: بنابراین ضرورت دارد تا حفظ صیانت و کرامت نخبگان به عنوان یک پروژه ملی تعریف شده و عوامل دافعه زا رفع شود. از جمله راهکار‌های عملی برای جلوگیری از مهاجرت طیف وسیعی از ژن‌های هوشمند، حمایت مادی و معنوی از مقاطع تحصیلات تکمیلی بالاخص مقاطع دکتری و پسا دکتری در داخل کشور، مشارکت تمامی شرکت‌های خصوصی و دولتی در تاسیس مراکز پژوهشی تخصصی برای خویش و بکارگیری نخبگان در این مراکز است.

زلفی گل اضافه کرد: وزارت علوم تحقیقات و فناوری با همفکری و همیاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری زمینه حمایت مادی، کاری، رشد علمی و احساس شیرین اثر بخشی را برای آن‌ها مهیا خواهند کرد. بدیهی است در این زمینه نیاز سنجی و نیاز آفرینی یک ضرورت است که باید با استفاده از پتانسیل دانشگاهیان دانشمند استفاده شده و طرح‌های کاربردی‌شان اجرایی شود.

مقاصد اصلی دانشجویان ایرانی

آمریکا، ترکیه، آلمان، ایتالیا و کانادا به عنوان پنج مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در دنیا هستند. کشور‌های چین، هند، کره جنوبی، عربستان و کانادا به ترتیب بیشترین سهم بازار دانشجویان در کشور آمریکا را در اختیار دارند.

اکثریت دانشجویان خارجی درایران در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بوده اند. در سال ۹۸، ۵۵ درصد از دانشجویان در مقطع کارشناسی و ۳۱ درصد دانشجویان درمقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بوده اند.

دانشگاه‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی (با ۴۳ درصد)، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری (با ۳۱ درصد)، موسسات آموزش عالی غیردولتی_ غیر انتفاعی (با ۹ درصد) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۸ درصد) به ترتیب بیشترین دانشجویان خارجی را جذب نموده اند.


بیشتر بخوانید


انتهای پیام/ 

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
Germany
آرمان
۱۷:۰۶ ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۱
در پاسخ به دوستی که میگه دانشجویان خارجی فقط برای علوم دینی میان ایران باید گفت اونهایی که برای علوم دینی میان ایران که دانشجو نیستند طلاب هستند که میرن قم معمولا بحث الان مربوط به دانشجو هست که اتفاقا در بسیاری از رشته های مهندسی و پزشکی در ایران دانشجوی خارجی وجود داره .مثلا از همین کشورهای منطقه بخصوص افغانستان کلی دانشجو در ایران وجود داره. هزینه تحصیل و زندگی در ایران برای دانشجویان خارجی بسیار پایینه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
یک سوزن هم به خودمان بزنیم...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
امریکا ویزا نمیده
چون عده ای میرن اونجا دست به کارهایی میزنن...
Iran (Islamic Republic of)
سولماز بازه
۱۳:۵۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
دانشجویان خارجی که در ایران مشغول تحصیل هستند بیشتر در علوم دینی مشغول هستند با عقل جور در نمیاد که به دانشحوی خارجی بخواد بیاد در رشته های مهندسی و پزشکی و غیره تحصیل کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
اتفاقا دانشجوی خارجی برای رشته های مهندسی هم میان !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
درون کشور استعداد داریم ولی اجازه رشد و بالندگی به آنها می دهید؟؟؟ می توانند به راحتی تحصیل کنند؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
خوش بحالشون
این مملکت ارزش مردنم نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
پول داشتم میرفتم. عدالتی وجود نداره و دم از عدالت و برابری میزنن.دفترچه استخدامی و کنکور سراسری ، ارشد ، دکترا نگا کنی فقط برای سهمیه دار هاست..
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
ان دانشجویان خارجی از چه کشورهای هستند که در ایران تحصیل میکنند حتما از آفریکا ان هم تحصیل در امور دینی دارند .و گرنه از لحاظ تکنولوژی که ایران دانشگاهی ندارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
در این کشورو سیستم آموزشی دانشجو یعنی سرکاری یعنی طوطی یعنی الاف و پس از دانضجوئی یعنی بیکار بی تخصص یعنی سرخورده چون توی این مملکت همه چیز وارونه میباشد حرف و بازی با کلمات خوب و شیک ولی عمل سراسر دروغ دغل دزدی پارتیبازی و.........مثل حرف زدن اسلامی و عمل کردن صدرصد مخالف اسلام آنچه که در این مملکت باب است
البته آنطرف هم هلو نیست ولی چنانچه اراده داشته باشی لااقل احساس مفید بودن پیدا میکنی
Germany
ناشناس
۱۱:۳۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
سهمیه شهدا باشه کسی دانشگاه نمیره
Iran (Islamic Republic of)
عباس
۱۱:۰۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
یکی از دوستان من رفته آلمان اونجا هم کار می کرد هم درس می خوند الانم یک خونه اجاره کرده یک ماشین هم خریده ولی ایران می موند باید پراید می خرید می رفت اسنمپ ولی اونجا تا الان ۳ تا شرکت خوب کرده.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
دلم کباب میشه وقتی ارزشمند ترین و مفید ترین قشر یه جامعه به خاطر نبود حمایت های مالی و سخت گیری های الکی‌ و معیار های الکی باید از کشور‌برن
در عوض این مدیر های مفت خور که هیچی حالیشون نیست منابع کشورر رو به تاراج میبرن
باور کنید اگر‌پولی که به این مفت خور ها میدن به این نخبه ها بدن و نفت خور هارو از کشورر بندازن بیرون مطمن باشید کشورمون پیشرفت میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
تا وقتی تو ایران طالبانیها حکومت میکنند باید همه برن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
شماها با سیاست های احمقانه ما را زندانی کردید.
اولا با اروپا در افتادید ولی با رانت بچه های مسئولین را می فرستید خارج ، خارج برای ما فقط بده.
دوم می خوای ایران درس بخونی کنکور لعنتی نمی زاره.
سوم مسئولین بی کفایت کشور فارغ التحصیل همین دانشگاه های داخلی هستند که ما را به این وضع انداختند.
شما راه را برای همه باز کن، اونهایی که عشق ایران دارند بمونند کنکور بدهند، خدمت کنند. ما که از بی کفایتی شماها خسته شدیم، برویم شاید این مقدار عمری که باقی مانده بتونیم به برخی از آرزوهامون برسیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
من نزدیک دو ساله پیگیرم برای مهاجرت و الان دیگه همش انجام شده تا چند ماه دیگه میرم آلمان اما واقعا شرایط برای تحصیل و انگیزه برای دانشجو تو ایران ضعیف شده،واقعا جای پیشرفت نداره دیگه
با این اوضاع فعلی بعید میدونم به این زودی ها پیشرفتی حاصل بشه برای ایران.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
این آمار که ارائه میدهید افسانه هست واقعیت ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
خوشم میاد میگردین یه چند تا خبر میزارین ملت سر گرم بشن
شما هم حقوقشو بگیرین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
هر کسی توانش رو داره باید بفکر رفتن باشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
نه من هیچ جا نمیرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
سال 1363 یک دوست داشتم میگفت یکی از آشتایانش به هند رفته برای تحصیل پزشکی بعد ار چند سال معلوم شده موسیقی می خونه .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
البته حقوق نجومی مدیران جداست مگر اینکه مدیر هم در حوزه مدیریت خود نخبه باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
در کشوری که ارزش نخبگان ان بر اساس ۱۵ برابر حداقل حقوق کارگر ساده که قشر شریف جامعه اند توسط قانونگذاران و سیاستمداران سنجیده شود لطفا انتظار ارتقا ژن هوشمند نداشته باشید جالبتر اینکه اسم این نگاه را عدالت محوری گذاشته اند ولی در تمام دنیا ارزش محوری حاکم است یعنی به اندازه ارزش فرد برای جامعه به او بها میدهند نه در مقایسه با کارگر ساده ،با شاخص ۱۵ برابر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۰
اونجا از شرکت خصوصی حقوق می گیرن یا از شرکتی که خودشون دایر کردن ،نه مثل ما از بیت المال،یه جلسه میذارن با میوه و آب میوه و کیک ؛میگن مشکلات رصد کردیم! بعد ۱۱۷ میلیون حقوق یکماهش هست،الان هم شده استاندار سیستان و بلوچستان که فقیر ترین مردم ایران را درک کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
شما اصلا از وضعیت دانشگاه های کشور خبر دارید که روزانه چند پایان نامه به خاطر بیکفایتی استاد راهنما روی زمین رها می شود؟؟ الخصوص دانشگاه های دولتی که فقط فکر حقوق سر برج اند. بنده استاد مشاور یکی از دانشجویان اصفهان هستم که می بینم صبر همه لبریز شده. با این حال دانشجو حق دارد از وطن خودش به خاطر این رفتارها فراری باشد
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر