کدام خواستگار شما را خوشبخت می‌کند؟

در این گزارش خواهید فهمید که کدامیک از خواستگار‌های شما توان خوشبخت‌تر کردن شما را دارد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، شاهزاده سوار بر اسب سفیدتان را چطور تصور می‌کنید؟ مردی که توان خوشبخت کردن شما را دارد، کیست؟ مردی است که به همه خواسته هایتان چشم می‌گوید؟ یا فرد مقتدری است که همه تصمیم‌ها را یک تنه می‌گیرد و با آمدنش، خیالتان را برای همیشه راحت می‌کند؟ قطعا همه شمایی که این گزارش را می‌خوانید، مرد رویایی‌تان را به یک شکل تصویر نمی‌کنید.

در حالی که سلطه‌گر‌ها تنها در کنار فردی «بله قربان گو» احساس آرامش می‌کنند. اگر می‌خواهید بفهمید شما و خواستگار‌هایی که ادعا می‌کنند توان خوشخبت کردنتان را دارند، به کدام گروه تعلق می‌گیرید، ادامه این گزارش را بخوانید.

با کدام یک خوشبخت می‌شوید؟

افسانه‌هایی را که می‌گویند «مرد‌ها عاشق زن‌های جسور می‌شوند» یا اینکه «هر مردی دوست دارد زنی سر به راه داشته باشد که جز «چشم» چیزی نمی‌گوید»، فراموش کنید. این را که یک زن و مرد در کنار هم زندگی خوب و کم تنشی داشته باشند، نمی‌توان با چنین تعریف‌های کلی پیش بینی کرد و گفت: اگر هر مردی با یک زن بله قربان گو ازدواج کند خوشبخت می‌شود.

تصور نکنید که یک فرد سلطه گر در همه شرایط، رفتار‌های سلطه گرانه را به نمایش می‌گذارد. همه ما تا اندازه‌ای هر دوی این ویژگی‌ها (سلطه گری و سلطه پذیری) را در خود داریم و در هر شرایطی که بتوانیم، از آن‌ها استفاده می‌کنیم.

آنچه می‌تواند دوام و آرامش یک رابطه را تنظیم کند، مناسب بودن ترکیب یک زوج با یکدیگر است؛ یعنی ممکن است هرکدام از این افراد، در صورت ازدواج با شخص دیگری رابطه ناخوشایند را تجربه کنند، اما در کنار یکدیگر، به دلیل مناسب بودن ترکیب و هماهنگ بودن روحیاتشان با هم، زندگی موفقی را بسازند. آدم‌ها را از نظر الگوی ارتباط میان فردی به دو گروه می‌توان تقسیم کرد. یک گروه سلطه گر هستند و گروه دیگر سلطه پذیر. اما نباید فراموش کرد که این الگو‌های رفتاری را در همه لحظات زندگی و در هر شرایطی به نمایش نمی‌گذارند.

به عبارت دیگر، افراد سلطه پذیر در همه روابطشان از این الگو استفاده نمی‌کنند بلکه در رابطه میان فردی با جنس مخالف، این الگو را در پیش می‌گیرند و ممکن است با وجود چنین روحیه‌ای در شرایط دیگر، نقش یک سلطه پذیر را بازی کنند.

قرار گرفتن فرد سلطه گر، با فرد سلطه پذیر در یک رابطه ترکیب خوبی را ایجاد می‌کند. شاید دیگران رابطه‌ای را که مرد در آن سلطه دارد، مردسالارانه خطاب کنند، اما اگر زن این رابطه، سلطه پذیر باشد و نه به خاطر ترس و اجبار، که به خاطر میلش به تحت سلطه قرار گرفتن در آن رابطه بماند، خطری زندگی زناشویی شان را تهدید نمی‌کند.

شاید از نظر دیگران مرد سلطه پذیر، به اصطلاح مرد زن ذلیلی باشد، اما اگر این مرد هم، نه به خاطر ترس یا اجبار، بلکه به اختیار خود و با میل و رغبت در این رابطه مانده باشد، می‌توان گفت: ترکیب او با زنی سلطه گر، ترکیبی متناسب و ایده ال است.

سلطه‌پذیر‌ها چه کسانی هستند؟

- آن‌ها دوست دارند حمایت شوند و در جست و جوی یک مراقب هستند.

- سلطه پذیر‌ها قدرت را در زندگی به دست فرد مقابلشان می‌دهند تا او زندگی شان را جلو ببرد.

- آن‌ها از اینکه کسی به جایشان تصمیم بگیرید یا به آن‌ها امر و نهی کند، ناراحت نمی‌شوند.

- بازی سلطه پذیر‌ها باخت- برد است. آن‌ها ترجیح می‌دهند در یک تعامل و به تعبیری یک بازی، خودشان ببازند و همسرشان برنده همیشگی باشد.

سلطه‌گر‌ها چه کسانی هستند؟

- افراد سلطه گر، عاشق تسلط و قدرت هستند.

- آن‌ها می‌خواهند همان کسی باشند که رابطه را به پیش می‌برد و تصمیم‌های ریز و درشت را می‌گیرد.

- سلطه گر‌ها اهل بازی برد- باخت هستند؛ یعنی در هر بازی و تعاملی، باید آن‌ها برنده و فرد مقابلشان بازنده باشد.

- این افراد از تکنیک «به در می‌گویم تا دیوار بشنود» استفاده می‌کنند و پیام‌ها را به شکل غیرمستقیم به طرف مقابلشان منتقل می‌کنند.

- در پیام غیرمستقیمی که صادر می‌کنند، مفهوم ضمنی از خشم نهفته است و فرد مقابل به خاطر آشنا بودن با لحن و شیوه نگاه سلطه گر، این خشم را متوجه می‌شود.

وقتی زور می‌گوید، شاکی می‌شوید؟

این سکه روی دیگر هم دارد. اگر زن و مردی که سلطه پذیر نیستند، با فردی سلطه گر زندگی کنند و به خاطر اجبار، ترس از تنها شدن یا مسائلی از این دست تسلط همسرشان را بپذیرند، ترکش‌های این پذیرش اجباری، رابطه شان را دچار مشکل می‌کند.

ابراز خشم منفعلانه، یکی از واکنش‌های شایع به این موضوع است. خشمی که منفعلانه بروز می‌کند، خود را به شکل مخالفت‌های پنهان و غرولند نشان می‌دهد. زنی که می‌داند همسرش انتظار به موقع آماده بودن شام را دارد، خشمش را با بی پاسخ گذاشتن این انتظار نشان می‌دهد.

شاید او آشکارا با این خواسته همسرش مخالفت نکند، اما یک شب به بهانه نبود ماده غذایی خاص در خانه، یک شب به بهانه بیماری و گریه کردن بچه و شب دیگر هم با عذر و بهانه‌ای دیگر از آماده کردن غذا طفره می‌رود.

یا مردی که در ظاهر به همه خواسته‌های همسرش بله می‌گوید و از او حساب می‌برد، با برآورده نکردن نیاز‌های عاطفی همسرش- مثل توجه نکردن به او یا ابراز نکردن محبت کلامی- خشمش را نشان می‌دهد و ناخودآگاه از او انتقام می‌گیرد.

به در می‌گوید که دیوار بشنود؟

پیام رسانی غیرمستقیم یکی از رفتار‌های شایع این گونه افراد است. یک فرد در پیامی مستقیم می‌تواند به فرد مقابلش بگوید: «من از تو ناراحتم!» در این شیوه پیام رسانی، از ضمایر «من» و «تو» استفاده شده و مشخص است که فرد در پیامش چه کسی را خطاب قرار می‌دهد. همچنین در چنین پیامی مشخص است که فرد به چه موضوعی اشاره می‌کند. «ناراحتی» موضوع مشخصی است که فرد در پیامش آن را مطرح کرده است.

این در حالی است که در پیام رسانی غیرمستقیم، افراد بیشتر از ضمیر سوم شخص استفاده می‌کنند و با مثال زدن و حکایت تعریف کردن، موضوع را به شکلی غیرمستقیم طرح می‌کنند.

گاهی رئیس است، گاهی مرئوس؟

برای اینکه فردی به سلطه گر یا سلطه پذیر تبدیل شود، چند عامل در کنار هم نقش بازی می‌کنند. شخصیت هر فرد از یک سو تحت تاثیر وارثت است و از دیگر سو تحت تاثیر محیط. شرایط خانوادگی که فرد در آن زندگی کرده، محیط اجتماعی و تجربیاتی که در جریان زندگی داشته، می‌تواند در تبدیل شدنش به هر کدام ازاین شخصیت‌ها نقش داشته باشد.

تصور نکنید که یک فرد سلطه گر در همه شرایط، رفتار‌های سلطه گرانه را به نمایش می‌گذارد. همه ما تا اندازه‌ای هر دوی این ویژگی‌ها (سلطه گری و سلطه پذیری) را در خود داریم و در هر شرایطی که بتوانیم، از آن‌ها استفاده می‌کنیم. برای مثال، همسر سلطه گری که حتی تصمیم‌های شخصی زندگی همسرش را هم به تنهایی می‌گیرد، وقتی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در خیابان متوقف می‌شود، به یک سلطه پذیر تبدیل می‌شود.

همین فرد ممکن است وقتی رییس یک اداره می‌شود، دوباره نقش سلطه گر را بازی کند، اما زمانی که در دانشگاه، سر کلاس یک استاد بزرگ می‌نشیند، دوباره سلطه پذیر شود. با توجه به این موضوع، می‌توان به یک نکته مهم دیگر هم اشاره کرد. گفتیم که هر فرد با توجه به شرایطی که در آن قرار می‌گیرد، سلطه پذیر یا سلطه گر می‌شود. در چنین وضعیتی می‌توان گفت که یک زن سلطه پذیر، بعد از ازدواج از همسرش مردی سلطه گر می‌سازد. در حالی که ممکن بود چنین مردی بعد از ازدواج با یک زن سلطه گر، رفتار‌های حاکی از قدرت طلبی را نشان ندهد.

درست یا نادرست

اگر با سلطه گر‌ها ازدواج کنید، کارتان به طلاق می‌کشد. محققان در بررسی هایشان به یک نتیجه عجیب دست پیدا کردند. آن‌ها دریافتند که زندگی با یک همسر سلطه گر می‌تواند دوام رابطه را تضمین کند و حتی به تولد و پرورش فرزندان بیشتر بینجامد. با توجه به بررسی‌های انجام شده، ازدواج‌هایی که در آن‌ها یکی از طرفین سلطه گر بوده از رابطه‌هایی که برابری و اشتراک نظر در آن‌ها مبنای تصمیم گیری بوده، دوام بیشتری داشته اند.

در میان همین آشنایان محدودتان، خیلی‌ها با همسری سلطه گر زندگی می‌کنند. محققان گفته اند که تقریبا در یک چهام روابط زن و شوهری، یکی از زوج‌ها سلطه گر بوده است. سلطه پذیر‌ها قربانی خشونت خانگی می‌شوند.

از نظر محققان قرار گرفتن در رابطه‌ای که در آن یکی از طرفین سلطه گر است، الزاما به معنای زندگی در شرایط خشونت آمیز نیست. به عبارت دیگر، در صورتی که فردی که سلطه پذیر نیست، با همسری سلطه گر زندگی کند و به خاطر شرایط خاص و محدودیت هایش به قدرت طلبی او تن دهد، می‌توان گفت که این فرد قربانی خشونت خانگی شده، اما اگر فردی با سلطه جویی‌های همسرش مخالفتی نداشته باشد و به خاطر ویژگی‌های شخصی اش آن‌ها را آزاردهنده تلقی نکند، نمی‌توان حرفی از خشونت به میان آورد. عاقبت زندگی با آدم‌های سلطه گر، مدام جنگ و دعوا کردن است. با توجه به نتایج اعلام شده، در چنین شرایطی زن و شوهر با آرامش بیشتری در کنار هم زندگی می‌کنند، کمتر با هم درگیر می‌شوند و بیشتر به صاحب فرزند شدن تمایل نشان می‌دهند.

منبع: همشهری

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۰
دوتاسوال بی جواب تو دنیا حل نشده باقی خواهد ماند.علت علاقه زنها به ازدواج و عروسی.علت ازدواج مجدد مردها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
یکم پول بدید به ما یه کلاس زبان روسی هم برامون بذارید تا بتونیم بریم روسیه اونجا ازدواج کنیم هم دختراشون خیلی خوبن هم دولت روسیه کلی هوامونو داره شنیدم حقوق میده با خونه رایگان چون جمعیتشون داره کم میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۰
اگرم دنبال جمعیت زیاد باشن دنبال کیفیت جمعیت هستن نه کمیت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۸ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
مطمئن باشید تعداد مجردین خوشبخت ۵۰ برابر متاهلین خوشبخته.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
متاسفانه بزرگترین ارزوی ۹۹ درصد زنهای متاهل مرگ کلی خونواده شوهره.شوهر بدبخت بین خونواده خونی خودش که بزرگشون کرده و دادن مهریه ۲ میلیاردی باید یکیشو انتخاب کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۰
همچین شوهری نباشه بهتره میخواد بچسبه به مادرش بیخود کرده ازدواج کرده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
دیگه خواستگار بی خواستگار !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
خواستگار بی خواستگار !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
من مشکل مالی ندارم خونه داریم ماشین داریم درامد هم خداروشکر خوبه ولی چه فایده با شوهرم مثل دو تا همخونه ایم حال روحیم افتضاحه الانم دارو میخورم افسردگی شدید گرفتم ولی همچنان شوهرم چسبیده به خواهر و مادرش میگه اونا اولویت زندگیم هستن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
شوهر شما مشکل داره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
شوهر شما اشتباه میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
مادر جای خود همسر هم جای خود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
نه باید از مادرش غافل بشه نه از شما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
منم از سن 14 سالگی افسردگی شدید دارم تا حالا 24 سالمه به خاطر تنهایی و مجردی منم دارو میخورم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
منم مجرد و تنها هستم افسردگی شدید دارم و دارو میخورم
Iran (Islamic Republic of)
جواد
۱۴:۱۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
بقول ارسطوی فیلم پایتخت بنده به شدت ازدواجی بودم مادر.... ولی الان دیگه ازدواج بی ازدواج!!!!!!!!!!!! ولی خارج از شوخی، ازدواج باید در کنار احساس، منطق و فکر هم باشه در نتیجه همراهی پدر و مادر که با تجربه هستن یا شماوره بسیار کمک کننده است هر چه سن بالاتر بره وسواس ادما بیشتر و انتخاب سختر می شود خیلی ها با کمترین امکانات شروع کردند با تلاش خود و کمک خدا زندگی خیلی خوبی دارند به امید موفقیت و خشبختی همه جوانان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
شما حرف نزن !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
به قول بابا پنجعلی : شما حرف نزن !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
ازدواج آش دهن سوزی نیس.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
بله کاملا درسته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
خواستگار بی پول و بیکار زیاده ولی دخترا قبول نمیکنن !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
پولدار باشه !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
پولدار !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
خواستگار پولدار باشه !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
خواستگار پولدار !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
دیگه پیر شدیم
ان شاالله ادامه زندگی و ازدواج اون دنیا !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
پول خوشبختی نمیاره درسته داشتنش خوبه خیلی هم خوبه اما خوشبختی نمیاره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۴ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
فقط پول خوشبختی می آورد بی پولی یعنی بدبختی وحقارت حتما بی پول نشده ای که بدانی بی پولی چیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
بی پولی بدبختی میاره !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
بی پولی نکشیدی خوشبختی یادت بره !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
درصورتیکه درآمد بالای پانصد میلیون درسال دارید ازدواج کنید وگرنه سمت ازدواج نروید چون خانم ها غیر از پول چیزدیگری را قبول ندارند اصلا نمی پذیرند که مرددرآمد کم داشته باشد زندگی را برایتان جهنم می کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۲ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
ما که بیکار و بی پولیم !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۲ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
من که بیکار و بی پولم !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
این چرت ها رو ول کنید
اونی که پول دار تر هست آدم رو خوش بخت میکنه
نتیجه تجربه ۲۰ ساله خودم
Iran (Islamic Republic of)
Fatemeh
۱۹:۴۲ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
تنها کسی که می‌تونه تورو خوشبخت کنه خودتی نه شوالیه سوار بر اسب سفید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
الانم کسی شوالیه نیست و کسی برای خواستگاری سوار اسب اونم حتما سفیدش نمیشه
Japan
مینا
۱۴:۴۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
اره با این حرف ها خودمون گول میزنیم هه ....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
خیلی خوشانس باشی شوالیه ات با پرایدسفید بیاد سراغت میدونی امروزه یک اسب سفید قیمت میلیاردی داره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
من الان ۴۸ سال سن دارم مجرد هستم اون زمان که جوان بودم وضع مالی پدر مادرم خیلی ضعیف بود نتونستم ازدواج کنم فقط به فکر پول در آوردن بودم الان وضع مالیم بدنیست خداراشکر دستم به دهنم می رسه محتاج دوست دشمن نیستم ولی یه مشکل دارم پدر مادرم به رحمت خدا رفتند خودم هم یه مقدار شکسته شدم خیلی پشمیان هستم چرا اون موقع ازدواج نکردم کاش زن گرفته بودم الان فرزند نوه داشتم چه فایده پول ثروت دارم زن بچه وارث ندارم این همه زحمت کشیدم برای کی جمع کردم توراخدا جوانان پول سرلوحه زندگی تون قرار ندهید زن بگیرید سن تون رفت بالا مثل من پشمیان می شوید انشاالله که خوشبخت بشوید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
تویکسربه روانشناس بزن در خوشبختی غرق هستی می خواهی خدت را گرفتار بدبختی کنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
داداش مگه ۴۸سال سنی هست؟؟! خودتو جوری معرفی کردی انگار یه پات لب گوره دور از جون! به سن بازنشستگی که نرسیدی تازه بهت بگن میانسال،ولی این جور که شما آه و ناله و افسوس سر دادی انگار که کهنسالی نه حتی میانسال که هنوز بهش نرسیدی بنده خدا...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
شانس بهت رو کرده ازدواج نگردی وگرنه امروز از فراز ابر ها به خانواده ات مینگریستی.افرادی که ازدواج میکنند بستگی به ازدواجشان در هر روز بجای یک روز پیر شدن یک هفته تا چند سال پیر میشوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
یه نون بخور صد هزار مرتبه خدا رو شکر کن که زن و بچه نداری !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
برو بابا ! تو الان به پول رسیدی تازه یاد ازدواج افتادی به جوونا میگی ازدواج کنن ؟! با کدوم پول ؟! تو اگه راست میگی پولاتو بده به یه جوون بره ازدواج کنه !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
برو خدا رو صد هزار مرتبه شکر کن زن و بچه نداری !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
پولاتو بده جوونا ازدواج کنن !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
تو پولاتو بده من قول میدم 4 تا زن بگیرم !
Iran (Islamic Republic of)
رز
۱۸:۴۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
با این گرونی دیگه پسر ها متعهد به ازدواج نمیشن دیگه یه خواستگارم نیست چه برسه به اینکه از بینشون کدوم خوشبخت ترمون میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
بهتر !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
خدا رو شکر !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
خواستگاری که شب خواستگاری چنان احساسی باشد که هرچی مهریه گفتند را به راحتی قبول کنه که هیچ! از طرف خودش هم یه ۱۰۰ تا سکه بزار روش!
البته فراموش نکنید مهریه را کی داده کی گرفته! و باز فراموش نکنید کاربرد این جمله تا لحظه خطبه عقده که... از پل بگذره
United States of America
ناشناس
۱۳:۵۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
کمترین مهریه ۱۱۴ سکه اس.میشه یک میلیارد و دویست.چند درصد جوونا استطاعت تامین این مهریه رو دارن؟شاید ۲۰ درصد.اگر به توانایی مالی باشه مهریه ۵ سکه که میشه ۶۰ میلیون.کی قبول میکنه با مهریه ۵ سکه ازدواج کنه؟
Iran (Islamic Republic of)
Shiva
۱۸:۰۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
خواستگاری که سه کلیده باشه، کلید خانه، کارخانه و ماشین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
خخخخخخخخخخ بشین تا بیاد !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
خخخخخخخخ صبر کن تا برات سفارش بدم !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
خخخخخخخ احیانا نوشابه و سالاد نمیخوای ؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
خخخخخخخخ احیانا نوشابه و ماست نمیخوای ؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
خخخخخخخ نوشابه براتون باز کنم ؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
تعارف نکن ویلا و برج و باغ و... هرچی خواستی هست فقط لب تر کن
Iran (Islamic Republic of)
ندا
۱۸:۰۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
پرسیدن داره! خب معلومه خواستگار پولدار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
خخخخخخخخخ که اونم وجود نداره !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
خخخخخخخخ که اونم پیدا نمیشه !
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۸:۰۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
زندگی گذشت و روحیه قوی میخواد.یعنی آمادگی هر شرایطی رو داشته باشی .ازدواج رو هم باید ۱۰۰٪ آن را به دستان بزرگوار خداوند و ائمه معصومین سپرد.در ضمن اعمالی که در دوران مجردی هم کسی انجام داده نباید در این مساله از یاد برد.بله قسمت درسته.کارهای قبل ازدواج مثِ دوره آموزشی هست و اگه تقوی الهی در کار بوده که همه چی حله ولیاگر برعکس این قضیه بوده بدون روزگار باهات کار داره.......
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
برو بابا !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
برو عمو !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
شوهر گیر نمیاد وضع اش خرابه, ارشد گرفتم کلی هزینه عمل بینی و ... کردم ولی شوهر نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
وای چقدر خندیدم طبیعی بودی امید بیشتری بود.
Japan
ناشناس
۱۴:۵۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
مگه ب دماغ عملی ولاا من طبیعی خوشگلم ارشد هم دارم مستقلم هستم بدنسازی ام هستم هیکل خوب اما ب این چیزا نیست عزیزم ی شانس پیشونی منو کجا میشونی یه دختر عمه دارم میمون زشت و ازننگی یه شوهر کرد از خودش سرتر خوشبخت شد پولدار شد الان کانادا با دوتا بچه بله اون وقت من چی هرچی ادم خز خیل و دو زاری و یه لاقبا که داره میاد سر راهم ی مشت گشنه گدا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
متکبرنباش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
قدر همون ندار ها رو بدون دو روز دیگه همونام پیدا نمیشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۰۴ مهر ۱۴۰۰
درجواب ۱۴:۵۰.همه دخترای ایران اعتقاد دارن از نظر زیبایی آنجلینا جولی.ازنظر اخلاقی حضرت فاطمه.از نظر ثروت پدری حضرت خدیجه. ولی هنر و استعداد و کارکرد صفر.خانوم محترم شما بگو بدون خودت دنیا لنگ میمونه یا نه؟مفید هستی یا نه؟بدرد میخوری یا نه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
فقط پول مهمه

آدمی که پول نداره حق ازدواج کردنو نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
چون دخترهای ایرانی تن به ازدواج نمی دهند لطفاً از کشور دوست دختر چینی وارد نمائید؟؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
خیلی خوب گفتی خخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
خخخخخخخخخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
ازدواج با تمام پیچیدگیهایی که داره در عین حال خیلی هم میتونه ساده باشه.به نظرم بدون در نظر گرفتن سطح سواد و فرهنگ، همه آدما در یه آن با دیدن طرف مقابل تصمیم میگیرن که باهاش ازدواج کنن و حس میکنن نیمه گمشدشونو پیدا کردن.فرقی هم نمیکنه دکتر باشی یا بی سواد برای همه اتفاق مییفته فقط نوعش فرق میکنه.اینکه کسی بخواد کاملا با حساب و کتاب و برنامه ریزی شده طرفش رو انتخاب کنه یا مثلا بخاطر پول طرف بهش نزدیک بشه به نظرم من درصد خیلی خیلی کمی از آدما اینطور هستند.و حتی این درصد خیلی پائین هم شاید در ادامه، زندگی خوبی نداشته باشن.برای ازدواج باید عاشق بشی و یه آن دلت بلرزه برای طرف مقابل.این شروع اکثر ازدواجهاست چه ایرانی باشی یا هر ملیت دیگه ای داشته باشی.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
درسته منم هینطورم....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
خواستگارکجابود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
آدرس بده بیام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
متن جالبی بود. تجربه کردم. ولی آخرش نفهمیدیم الگوی صحیح کدومه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
دنیای سلطه گر و سلطه پذیر سر اومده الان قرن بیست و یکه همه با همفکری و همکاری زندگی میکنن. هرکس باید به فکر موفقیت و راحتی طرف مقابلش باشه درغیر اینصورت اون زندگی به درد نمیخوره. امروز نه مردسالاری جواب میده نه زن سالاری، بلکه برابری و همکاریه که زندگی رو پیش میبره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
عوامل زیر در ازدواج موثرند:
1-سطح مالی و مهم تر از ان فرهنگ مالی طرفین.که یکی خانه متوسطش صد متر مرکز و پایین شهر و دیگری خانه متوسطش پانصد متری شمال شهر نباشد مثلا.
2-قیافه طرفین و ظاهر و تیپ انها.به عنوان یک مرد می گم به طور کلی زنها از مردها زیباتر هستند ولی باید نسبتی بین زیبایی مرد و زن برقرار باشد و هر دو در جنس خود در یک رنج قرار بگیرند وگرنه به احتمال زیاد مشکل ساز می شود.
3-میزان تاثیر گذاری اطرافیان خصوصا خانواده هر یک از زوجین بر زندگی انها و میزان وابستگی های خارج از زندگی زناشویی انها.
4-اخلاق عملی زندگی انها که تا چه حد به مسایل مختلف باور دارند و باید مشابه هم باشد باورهایشان.
و ....
بعد از همه ی این مسایل می رسیم به اینکه حالا که به هم از بیرون می خورند وقتی وارد زندگی شوند میزان سازگاریشان با هم چه قدر است و ایا انعطاف دارند یا خیر.
که قبل از ازدواج باید سنگهاشون رو وابکنن نه اینکه بعد از ازدواج تازه به فکر بیافتند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
راجع به نظر 2 شما
برادر شما در این مورد نظر نده چون زیبایی رو نمیدونم تو چی میبینی؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
اگر در زمان خواستگاری رفتاری عقلانی را دنبال کنید ، و نخواهید به هر قیمتی با کسی ازدواج کنید این مشکلات پیش نمی آید ، اول باید مهریه در حدی باشد که شما بتوانید آن را در همان زمان بدهید زنی که مهریه بالا می خواهد ازدواج با او عاقلانه نیست ، دوم طرف را بشناس ، یعنی بعد از خواستگاری ، مدتی رفتارهای او را بررسی کن و همان زمان ویژگی سلطه گری یا سلطه پذیری را بررسی کن ، در ضمن قبل از ازدواج رفتارهای جنس مخالف را بشناس ، یعنی آگاهی خود را از جنس مخالف بالا ببر ، در ضمن متاسفانه پول در زندگی خیلی مهم است و تا درگیر نشوید متوجه نمی شوید لذا باید یا دختر یا پسر وضع مالی خوبی داشته باشند مگر نه مشکلات شروع می‌شود ، بدترین ازدواج ، ازدواج دو آدم بدبخت با هم است،به این حرفها گوش نکن که خدا روزی رسان است ، یا فلانی بدبخت بود الان وضع اش خوب است ، این موارد امکان دارد شامل شما نشود به احتمال زیاد ، لذا باید چند میلیاردی داشته باشی ، اگر نداری قید ازدواج را بزن ،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
اگر ازدواج با زنی که مهریه بالا دارد عاقلانه نیست، پس بهتره این جمله را اینجوری اصلاح کنیم که : ازدواج عاقلانه نیست، چون مهریه پایین پیدا نمی کنی،
اگه باز خانم ها کامنت نزارند مهریه من که فقط ۱۱۰ تا بود! این ها یا خبر از قیمت سکه ندارند! یا خبر از حقوق شوهرشون ندارند! یا یه عده نگند من که به شوهرم گفتم مهریه را نمی خواد بدی عزیزم، ولی به صورت رسمی ام نمی بخشم!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
هی چرا دیگه پسرا زن نمیگیرن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
چون پول ندارن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
چون بی پولن !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
چون بیکارن !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
چون کار ندارن !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
در ازدواج عوامل و فاکتورهای زیادی تاثیر دارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
خب؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
در کل با وجود این همه تضاد و دلایل زیاد ناسازگاری ازدواج واقعا بدترین تصمیمی که ادم میتونه تو زندگیش بگیره.
Iran (Islamic Republic of)
یا مهدی
۱۴:۳۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
چنین نیست که شما فرمودید. بلکه ازدواج رزقی خدایی و معنوی است در صورتی که طرفین مسیر طراحی شده شریعت اسلام را چه قبل و چه بعد آن طی کنند
Iran (Islamic Republic of)
Reza
۱۹:۵۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
بزار بی پولی بیاد سراغت اونوقت میفهمی
فعلا نفست از جای گرم بلند میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
اونی که پولداره خوشبختت میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
توقع بالا و نابجای دختران باعث عدم ازدواج شده است و این فقط به ضرر دختران است بیشتر تا به ضرر پسران.....چون دختر سن اش که از 30 سال فراتر رفت خواستگاری دیگر وجود ندارد یا اگر هم باشد بسیار نادر یافت میشود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
دختران باید موقعیکه خواستگار می اید سن باروری خودشان را در نظر بگیرند. و ببینند چند سال واقعا فرصت دارند .مردان تا 90 سالگی هم می توانند بچه دار بشوند ولی متاسفانه زنان محدودیت دارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
من اصلا خاستگار ندارم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
منم هنوز خواستگاری نرفتم شماره بفرست بیام خاستگاریت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
کسی خوشبخت میشود در این دنیا که پول داشته باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
اتفاقا کسی خوشبخته که از پول جدا باشه اگه داشته باشه و نداشته باشه فرقی در شخصیت این آدم نمیبینی. انشاالله یک همسر همینجوری هم گیرش بیاد تمومه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
کدام خواستگار شما را خوشبخت می کند؟ هیچکدام
United States of America
ناشناس
۱۳:۵۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
خودت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
خودتون رو با ازدواج بدبخت نکنین مگر اینکه 4-5 میلیارد سرمایه داشته باشین.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
بفرمایید ازدواج نمیخواید بکنید پولاتون رو میخواید از دست بدید. طوری صحبت میکنید انگار ازدواج یعنی بله گفتن به پول. چقدر بدبخته اون کسی که به پول بله میگه نه چیز دیگه.
United States of America
ناشناس
۱۲:۱۴ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
والا الان با ۴ - ۵ میلیارد بهت فحش نمیدن چه برسه زن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
آخه کدوم مرد خوشش میاد زنش بهش امر و نهی کنه و دستور بده؟؟!! اگه بعضی ها هم چنین زنی رو تحمل میکنن فقط از ترس اینه که برن و مهریه سنگینی رو که قبول کردن به اجرا بزارن و بیچاره بشن. وگرنه هیچ مردی از چنین زنی رضایت نداره و خوشش نمیاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
در تاریخ کم نیستن علمایی که زنشون اونها رو اذیت می کردند ولی خودشون گفتند بواسطه صبر بر همسر به درجات عالی رسیدند. مثل شیخ جعفر کاشف الغطا از بزرگان شیعه که از همسرش کتک میخورد. فکر نکن الان دیگه پیدا نمیکنی اینهایی امروز میبینی صبر نیست تحمل همسره.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
خاک ب سرش ک کتک میخورد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
سلام .۱۶:۲۵ نه اینکه نتونه به زنش زور باشه.بلکه میخواسته نفسش خورد بشه.چون خیلی ازش تعریف و تمجید میکردن مرد بزرگیم بوده با کتک خوردن از زنش میخواسته نفسش سرکش نشه یه جوری میخواسته به خودش بفهمونه که من هیجی نیستم و همینم به نظرم کار قشنگی بوده.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
17:16
این چه طرز فکری است که می خواهید در جامعه رواج دهید تو و امثال تو،تا هر مشکلی پیش می یاد می گین خب برای تقویت خودت ازش استفاده کن ولی در واقع دارین از این جمله سواستفاده به نفع خودتون می کنید وگرنه تلاش و سختی های در پی تلاش است که انسان رو قوی می کنه نه اینکه سختی رو به ادم تحمیل کنن به جای رفعش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
۱۸:۲۵ سلام و احترام
نیت یه حس درونیه شما ازکجا از درون من اگاه شدی و فهمیدی من میخواستم در جامعه اینو رواج بدم؟
دوم عرفا و اولیای خدا ادمای خاص اند و کارای خاص میکنند مثل امثال من نیستن که.با دیدی مثبت به سخت ترین مشکلات زندگیشون نگاه میکنند و در اون خیر میبینند چون خدارو سرمنشا تمام خیرات میدونن.
سوم زن بد رو که کسی تحمیل نکرده به کسی دیگ خود ادم باید چشمشو باز کنه الان این شخص سوم در حرف شما که میگید مشکلات رو تحمیل میکنند به نفع خودشون ازش سو استفاده میکنند(در این بحث که میشه ازدواج)کیه؟یعنی مثلا کی جز خود شما میتونه زن بد رو به خود شما تحمیل کنه؟و سو استفااه در زن بدی که گیر کسی میاد چه سودی برای دیگری مثلا من داده؟
چهارم من کجا گفتم شما اینطور رفتار کن؟ایا هرکسی میتونه عارف بشه؟از بین چند میلیارد ادم ۳۱۳ نفر یار امام زمان داریم
پنجم اما قبول دارم تلاش رو باید انجام داد و باید مشکلات رو رفعش کرد و نباید بیخیال شد اما خب گفتم که اون یه ادم خاص بوده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۵ ۰۴ مهر ۱۴۰۰
یکی بود سوار شیر شده بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
من رفتم خاستگاری حالا حکم محکومیت نفقه و مهریه آمده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۰
فقط با خاستگاری؟؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۰
ببخشید بلا نسبت شما خیلی از مردها زنشون رو اذیت میکنن ولی نمیان بگن ما چیکار کردیم ... !!!
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر