فرمول ساخت رنگ‌های جدید و پرطرفدار با ترکیب رنگ‌ها

در این گزارش با فرمول ساخت رنگ‌های جدید آشنا شوید.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،اگر در منزل یا کارگاه خود رنگ‌هایی دارید، اما برای کارتان نیاز به رنگ جدید دارید، اما فرمول ساخت رنگ‌های جدید را بلد نیستید این مطلب کمک بزرگی به شما خواهد کرد، پس با ما همراه شوید:

فرمول ساخت رنگ‌های جدید

ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﺍﺻلی:
ﺁبی – ﻗﺮﻣﺰ – ﺯﺭﺩ
رنگ‌های خنثی= سفید و سیاه

ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﺭﻭﺷﻦ:
ﺭﻧﮓ ﺍﺻلی + ﺳﻔﻴﺪ
رنگ‌های تیره
رنگ اصلی+سیاه

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺭﻧﮕﻬﺎ
ﻗﺮﻣﺰ + ﺯﺭﺩ = ﻧﺎﺭﻧجی
ﺁبی + ﻗﺮﻣﺰ = ﺑﻨﻔﺶ
ﺁبی + ﺯﺭﺩ = ﺳﺒﺰ
ﺳﺒﺰ + ﻣشکی = ﺳﺒﺰ ﻟجنی
ﺁبی + ﺳﻔﻴﺪ = ﺁبی ﺁﺳﻤﺎنی
ﻗﺮﻣﺰ + ﻣشکی = ﺯﺭشکی
ﺯﺭﺩ‏ (ﻛﻢ ‏) + ﺁبی + ﺳﻔﻴﺪ = ﻓﻴﺮﻭﺯه ﺍی
ﻧﺎﺭنجی + ﻗﻬﻮه ﺍی = ﺣﻨﺎئی

ﺳﺒﺰ + ﺁبی = ﻓﻴﺮﻭﺯه ﺍی ﭘﺮ ﺭﻧﮓ
ﺁبی + ﻛمی ﻣشکی = ﺳﻮﺭﻣﻪ ﺍی
ﺳﻔﻴﺪ + ﺳﻴﺎه = ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی
ﻗﺮﻣﺰ + ﺳﻔﻴﺪ = ﺻﻮﺭتی
ﻣشکی + ﻗﺮﻣﺰ + ﺯﺭد = ﻗﻬﻮه ﺍی ﺭﻭﺷﻦ

ﺻﻮﺭتی + ﺯﺭﺩ = ﻛﺮﻡ
ﺳﻴﺎه + ﺯﺭﺩ = ﻗﻬﻮهﺍی ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ
ﻗﻬﻮه ای + ﻗﺮﻣﺰ = ﮔﻠﺒﻪ ﺍی
ﻧﺎﺭنجی + ﺯﺭﺩ = ﺧﺮﺩلی
ﺳﻴﺎه + ﻧﺎﺭﻧجی = ﻗﻬﻮه ﺍی
ﺳﻔﻴﺪ + ﺁبی ﺗﻴﺮه= ﺁبی ﺭﻭﺷﻦ
ﻗﺮﻣﺰ + ﺑﻨﻔﺶ = ﺑﻨﻔﺶ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﻮﺭتی
ﺯﺭﺩ + ﺳﻔﻴﺪ = ﻟﻴﻤﻮیی

ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﮔﺮﻡ
ﻗﺮﻣﺰ – ﺯﺭﺩ – ﻧﺎﺭﻧﺠی
ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﺳﺮﺩ
ﺁبی – ﺳﺒﺰ – ﺑﻨﻔﺶ

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮ
ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻢ + ﺁبی = ﻧﻴلی
ﻗﺮﻣﺰ ﺯﻳﺎﺩ + ﺁبی = ﺳﺮﺧﺎبی
ﻗﺮﻣﺰ + ﺳﻔﻴﺪ = ﺻﻮﺭتی
ﻗﺮﻣﺰ + ﺳﻴﺎه = ﺟﮕﺮی
ﻗﺮﻣﺰ ﺯﻳﺎﺩ + ﺯﺭﺩ + ﺁبی = ﺧﺮﻣﺎیی
ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻢ + ﺯﺭﺩ + ﺁبی = ﻗﻬﻮه ﺍی

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺁبی ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮ
ﺁبی + ﺯﺭﺩ = ﺳﺒﺰ
ﺁبی + ﻗﺮﻣﺰ = ﺑﻨﻔﺶ
ﺁبی + ﺳﻴﺎه= ﺳﺮﻣﻪ ﺍی
ﺁبی + ﺳﻔﻴﺪ ﺁﺳﻤﺎنی
ﺁبی + ﺳﻴﺎه + ﺳﻔﻴﺪ = ﻃﻮسی

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺯﺭﺩ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮ
ﺯﺭﺩ+ ﻗﺮﻣﺰ= ﻧﺎﺭﻧجی
ﺯﺭﺩ +ﺁبی = ﺳﺒﺰ
ﺯﺭﺩ + ﺳﻔﻴﺪ = ﻧﺨﻮﺩی
ﺯﺭﺩﻛﻢ + ﺁبی + ﺳﻔﻴﺪ = ﻓﻴﺮﻭﺯه ﺍی
ﺯﺭﺩ + ﺁبی ﻛﻢ + ﺳﻔﻴﺪ = ﻟﻴﻤﻮیی

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎی ﺭﻧﮓ
ﺻﻮﺭﺗی + ﺯﺭﺩ = ﻛﺮمی
ﺁﺳﻤﺎنی + ﺳﻴﺎه + ﻃﻮسی
ﻗﻬﻮه ﺍی + ﺯﺭﺩ + ﺳﻔﻴﺪ = ﺍﻛﺮ
ﺯﺭﺩ + ﺳﻔﻴﺪ + ﻗﻬﻮﻩ ﺍی + ﺍﻛﺮ = ﻃﻼیی
ﺁبی + ﺯﺭﺩ + ﺳﻔﻴﺪ = ﺍﺭﻏﻮﺍنی
ﺳﺒﺰ + ﻗﺮﻣﺰ = ﺑﻠﻮطی ‏ (ﺷﻜﻼتی ‏)
ﺯﺭﺩ + ﺳﻴﺎهﻛﻢ + ﺳﻔﻴﺪ = ﺳﻴﺮ
ﺳﻴﺎه ﻛﻢ + ﺯﺭﺩ + ﺁبی = ﻳﺸمی
ﺯﺭﺩ + ﺁبی ﻛﻢ + ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻢ = ﺭﻧﮓ ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﻴﺎه + ﺳﻔﻴﺪ = ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی
ﺯﺭﺩ + ﺳﻔﻴﺪ + ﺁبی = ﺍﺭﻏﻮﺍنی
ﺁبی + ﺯﺭﺩ + ﺳﻔﻴﺪ = ﺳﺒﺰ ﺭﻭﺷﻦ
ﺁبی + ﺯﺭﺩ = ﺳﺒﺰ ﺭﻭﺷﻦ ﺧﻨثی
ﺳﻔﯿﺪ + ﻗﺮﻣﺰ + ﺯﺭﺩ + ﻗﻬﻮه ﺍﯼ = ﺭﻧﮓ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺻﻮﺭﺕ

منبع:جدول یاب

انتهای پیام/

 

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
برچسب ها: رنگ آمیزی ، فرمول
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر