وی گفت: هدف از برگزاری جلسات شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی مناطق پژوهش و فناوری کشور نگاه ویژه به موضوع و اولویت‌های منطقه‌ای است.

صالحی گفت: می‌خواهیم بر اساس هم‌افزایی و همکاری دانشگاه‌ها در مناطق مربوطه بتوانیم جلسات را به گونه‌ای مدیریت کرده و اولویت‌های منطقه را پیگیری کنیم. دانشگاهها نیز باید بر اساس اولویت‌های آمایش خود با هم همکاری داشته باشند و چند ماموریت را برای خود تعریف کنند.

معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: ماموریت گرایی دانشگاه‌ها و حمایت از شعار سال بسیار مهم است، بحث شبکه ملی آزمایشگاهی اولویت جدی ما در وزارت علوم است و باید سعی کنیم از تجهیزات به نحو احسن در یک شبکه ملی بهره‌مند شویم و از طرفی با توجه به کمبودها و آمایش منطقه‌ای بتوانیم آن تجهیزات را تهیه کنیم. همچنین تقاضا دارم تمامی دستگاه‌هایی که در دانشگاه‌ها وجود دارند و می‌توانند سرویس تحقیقاتی به داخل و بیرون ارائه دهند، بر روی این شبکه ملی قرار گیرند.

وی گفت: حمایت‌هایی که برای تعمیر تجهیزات و خرید آنان انجام خواهیم داد، بر اساس فعالیت‌های دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی روی شبکه ملی آزمایشگاهی خواهد بود.

به گفته صالحی سال ۱۴۰۱ را سال «شکوفایی پسا دکترا» قرار داده‌ایم،  مصوبه پسادکترا در دستور کار شورای عالی عتف قرار دارد و امسال می‌توانیم با توجه به حجم گسترده از دانشجویان دکترا که طی امسال و سال‌های گذشته فارغ‌التحصیل شده‌اند، از ظرفیت آن‌ها به عنوان پسادکترا بهره‌مند شویم؛ بنابراین باید از ظرفیت به‌کارگیری پسا دکترا برای فعالیت‌های پژوهش و فناوری بهره ویژه ببریم.