تاسیس معاونت فناوری و نوآوری برای افزایش سرعت تاسیس شرکت های دانش بنیان

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه باید۳٠ درصد از آموزش ها مهارت محور شوند.

محمدعلی زلفی گل گفت: برای اینکه شاهد زایش و رویش شرکت های دانش بنیان باشیم، در نخستن اقدام، معاونت فناوری و نوآوری را تاسیس کردیم. البته برای این کار ساختار جدیدی به وزارت علوم اضافه نکردیم. 

تصمیم گیری در باره کنکور بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت: قرار است هر گونه تصمیم گیری درباره کنکور توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اطلاع رسانی شود و به همین جهت در این زمینه مجاز نیستم صحبتی داشته باشم اما هر تصمیمی که شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ کند موظف هستیم دقیق و صحیح آن را انجام دهیم. 

به گفته وی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  پنج اولویت اساسی دارد که یکی از این اولویت ها مرجعیت علمی و دیپلماسی علمی، فناوری و نواوری است. در این راستا برنامه های مختلفی را طراحی کرده ایم که یکی از آنها در حوزه مجلات علمی ایران است. 

او گفت: در این راستا برنامه ریزی کرده ایم هر سال درصدی از این مجلات را مدیریت کنیم تا تحت نمایه های بین المللی در بیایند و مقالات منتشر شده در پایگاه های اطلاعات علمی معتبر دنیا منتشر شده و در معرض دید دانشمندان قرار گیرند. وقتی این مجلات بین المللی می شوند، محققان و دانشمندان کشورهای دیگر این مجلات را به عنوان مرجع انتخاب خواهند کرد و مقالات و نتایج تحقیقات شان را در این مجلات منتشر می کنند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با سیاست های ترغیبی، تشویقی و نرم افزاری قصد داریم به دانشگاه ها انگیزه بدهیم تا در رشته ها و اولویت های مد نظرشان تبدیل به مرجع علمی شوند.

او گفت: این مرجعیت علمی باید به گونه ای باشد که دانشجویان خارجی برای تحصیل و محققین خارجی نیز برای فرصت مطالعاتی این دانشگاه ها را انتخاب کنند. 

زلفی گل گفت: کشورهای همسایه در اولویت دسترسی به دانشگاه های کشور به عنوان یک مرجع علمی هستند. بیش از ۶۴۰ میلیون نفر در کشورهای همسایه زندگی می کنند که یک ظرفیت قابل توجه محسوب می شود. 

او گفت: با قوانین و سیستم های تشویقی که طراحی کرده ایم و به زودی ابلاغ می شود، افرادی که برون دادهای علمی، فناوری و نوآوری خاصی داشته باشد دارای ارزش بوده و به عنوان مرجع علمی که بروز و ظهور دارد مورد تشویق خاص قرار می گیرند و امکانات بیشتری به آنها تعلق می گیرد. 

وی گفت: با فدراسیون سرآمدان علمی جلساتی را داشتیم و دو پیشنهاد ارائه شده است تا در کنار فدراسیون سرامدان علمی، فدراسیون سرآمدان فناوری و نوآوری و همچنین فدراسیون سرآمدان دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری تاسیس شود تا در سال تعداد قابل توجهی از بهترین ها انتخاب و به عنوان مرجع انتخاب شوند. 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: قوانین تشویق کننده و حمایت کننده هستند تا دانشجویان و به ویژه اساتید و دانشمندان کار تیمی و گروهی با دانشمندان خارج از کشور انجام دهند. این موضوع سبب می شود علم داخلی به دانش بشری متصل شود و هم انتقال فناوری و نوآوری به داخل کشور صورت بگیرد. 

وی گفت: در حوزه دیپلماسی علمی نباید صرفا «پذیرنده» بود، سیاست های دیپلماسی با هدف تشویق محققان و دانشمدان کشورمان برای تعاملات علمی با کشورهای همسایه و به ویژه کشورهای اسلامی اجرایی می شود. 

تاسیس معاونت فناوری و نوآوری برای افزایش سرعت تاسیس شرکت های دانش بنیان 

زلفی گل گفت:برای اینکه شاهد زایش و رویش شرکت های دانش بنیان باشیم، در نخستین اقدام، معاونت فناوری و نوآوری را تاسیس کردیم. البته برای این کار ساختار جدیدی به وزارت علوم اضافه نکردیم و از جمع کردن سایر ساختارها اقدام به چابک سازی و ایجاد یک ساختار جدید کردیم. 

وی گفت: وظیفه این معاونت مدیریت مراکز رشد، نوآوری، پارک های علم و فناوری و شهرک های علمی و تحقیقاتی تحت نظارت و مدیریت وزارت علوم است. برنامه ریزی کرده ایم تا امکانات بیشتری را به پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری بدهیم. در سفرهای استانی ریاست جمهوری برای پارک های علم و فناوری و پردیس مراکز نوآوری اعتبارات مناسبی قرار داده می شود. 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دستیار فناوری و پسا دکترای فناوری را در وزارت علوم تعریف کرده ایم تا دانش آموختگان و دانشجویان دکترا بتوانند یک فرصت مطالعاتی در شرکت های دانش بنیان داشته باشند. حمایت های مالی از آنها نیز صورت می گیرد.

اهتمام ویژه وزارت علوم برای جذب افراد صاحب ایده

وی گفت: وزارت علوم برای جذب افراد صاحب ایده در مراکز نوآوری و سپس مراکز رشد اهتمام ویژه دارد. ایده های آنها در مراکز رشد می تواند به هسته ای فناوری تبدیل شود تا پس از آن به پارک های علم و فناوری مهاجرت کنند. در آنجا نیز هسته های فناوری تبدیل به شرکت های دانش پایه شود تا پس از رشد منطقی تبدیل به شرکت های دانش بنیان شوند. 

زلفی گل گفت:طبق قانون برنامه توسعه ششم، باید ۳۰ درصد از آموزش ها مهارتی شود که نیاز به بسترهای سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری خاصی دارد. 

وی از ریاست یک شخصیت علمی صاحب نام و با تجربه در راس دانشگاه علمی کاربردی گفت و اشاره کرد: برنامه ریزی کرده ایم فعالیت های این دانشگاه توسعه پیدا کند. در این راستا دانشگاه علمی و کاربردی ارتباطاتی که با صنایع و نهادهای اجرایی و خصوصی دارد، نیازهای آنها را در قالب رشته های موقت و دوره های پودمانی پاسخ دهد و تامین کند. 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره دیگر اقدامات برای توسعه و رشد مهارت آموزی در دانشگاه ها بیان کرد: در سفرهای ریاست جمهوری به استان ها، اعتبار لازم به دانشگاه های فنی و حرفه ای تخصیص داده می شود تا ساختمان های نیمه تمام آنها تکمیل و تجهیز شود تا رشته های مرتبط با آموزشکده های فنی و حرفه ای در آنها راه اندازی شود. 

وی گفت: توسعه امکانات خواب گاهی جزو برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است تا بتوانیم جذب بیشتری به عنوان دانشجوی کاردانی برای بازارهای تکنسین داشته باشیم. دانشجویان علمی و کاربردی و همچنین فنی و حرفه ای بعد از فارغ التحصیلی افرادی با پنجه های هنرمند هستند.

طراحی سامانه «نان» برای هدفمند کردن تحقیقات 

زلفی گل گفت:برای هدفمند کردن تحقیقات یک سامانه ای را تحت عنوان «نظام ایده ها و نیازها» تاسیس کرده ایم. سرواژه این سامانه «نان» خطاب می شود. سامانه نان وظیفه دارد تمام نیازهای صنایع خصوصی و دولتی را نمایه می کند و در معارض دید پژوهشگران و دانشمندان قرار می دهد تا از این پس، بخشی از ظرفیت پژوهشی کشور در راستای تحقیقات بنیادی و کاربردی توسعه قرار گیرد. 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معرفی بیشتر سامانه نان پرداخت و گفت: بخش های دیگری در این سامانه طراحی شده است که یکی از آنها خواستگاه آموزشی صنایع است که در آن صنایع خصوصی و نهادهای اجرایی آموزش های مهارتی که نیاز دارند را اعلام نیاز می کنند و دانشگاه علمی و کاربردی با آنها تماس می گیرد و آن دوره را تاسیس می کند. 

وی گفت: بخش دیگری از سامانه نان، «جام» یا همان جستجوی آزمایشگاه های مرجع نام دارد. اگر یک محقق و فناوری نیاز داشت یک کار آزمایشگاه های یا آنالیز انجام دهد، می تواند از طریق این بخش جستجو کند تا دستگاه ها یا آزمایش مورد نیاز خود را پیدا کرده و خدمت را دریافت کند.کارگزار این سامانه دانشگاه ها هستند و در پایگاه اطلاع رسانی جهان اسلامی در شیراز ایجاد شده است زیرا نمی خواستیم نیرو و ساختار که هزینه زا است ایجاد کنیم.

زلفی گل گفت:جریان اقتصادی نوین یا «جان» بخش دیگری است که در پی آن شرکت های دانش بنیان توانمدی ها و محصولاتشان را عرضه می کنند تا افرادی که نیاز دارند و صنایع از آنها استفاده کنند. 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت سیزدهم درباره سرانه پزشکی و داندانپزشکی گفت: این موضوع یک مسئله کارشناسی و مربوط به وزارت بهداشت و آموزش پزشکی است.


بیشتر بخوانید:

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۰ ۰۲ تير ۱۴۰۱
همه دستگاهها باید معاونت نوآوری داشته باشن
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر