صف خرید و فروش سهام در هشتم تیر

در ساعت ۹:۴۰ دقیقه شاخص کل بورس با اُفت یک هزار و ۵۶۷ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۸۶۷ واحدی قرار گرفت.

امروز چهارشنبه (۸  تیر) شاخص کل بورس با اُفت یک هزار و ۶۷۳  واحدی در ارتفاع یک میلیون و  ۵۱۲ هزار و ۷۶۱ واحد قرار گرفت.

در ساعت ۹:۴۰ دقیقه شاخص کل بورس با اُفت یک هزار و ۵۶۷ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۸۶۷ واحدی قرار گرفت. اما شاخص کل هم وزن با رشد ۲۵۰  واحد در ارتفاع ۴۲۱ هزار و ۳۴۳ واحدی قرار گرفت.

صف خرید و فروش سهام در هشتم تیر
سه نماد شپنا، بفجر و نوری بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس در این دقایق داشته اند. شپنا، سآبیک و آسیاتک پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق بازار بورس هستند.

شاخص کل فرابورس هم با اُفت ۲۹ واحد در ارتفاع ۲۰ هزار و ۴۰۹ واحد قرار گرفت. آریا، سمگا و دی پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق فرابورس است. دی، سمگا و ددانا پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق فرابورس هستند.

در این دقایق بازار، ۳۵ نماد در صف خرید و ۳۶ نماد در صف فروش هستند.

در ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه شاخص کل بورس با رشد یک هزار و ۹۲۰ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۵۱۴ واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۱۹۹ واحد در ارتفاع ۴۲۱ هزار و ۲۹۲ واحدی قرار گرفت. سه نماد شپنا، بفجر و نوری بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس داشته اند. سه نماد شپنا، سابیک و آسیاتک پرتراکنش تری نماد این دقایق بازار هستند.

شاخص کل فرابورس با اُفت ۳۱ واحد در ارتقاع ۲۰ هزار و ۴۰۷ هزار واحدی قرار گرفت. آریا، سمگا و دی پرتراکنش‌ترین نماد‌های این دقایق فرابورس هستند.

در ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه شاخص کل بورس با اُفت یک هزار و ۲۷۲ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۳ هزار و ۱۶۱ واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن با رشد ۳۶۲ واحدی در ارتفاع ۴۲۱ هزار و ۴۵۶ واحد قرار گرفت. سه نماد شپنا، فارس و بفجر بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس داشته اند و شپنا، سابیک و آسیاتک پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق بورس هستند.

شاخص کل فرابورس نیز با اُفت ۱۹ واحد در ارتفاع ۲۰ هزار و ۴۱۹ واحدی قرار گرفت. دی نیز پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق فرابورس است.

در ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه شاخص کل بورس با اُفت ۷۱۶ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۳ هزار و ۷۱۷ واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن با رشد ۳۸۸ واحدی در ارتفاع ۴۲۱ هزار و ۴۸۱ واحد قرار گرفت. سه نماد شپنا، فارس و بفجر بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس داشته اند و شپنا، سآبیک و آسیاتک پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق بورس هستند.

شاخص کل فرابورس نیز با اُفت ۲۷ واحد در ارتفاع ۲۰ هزار و ۴۱۱ واحدی قرار گرفت. دی نیز پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق فرابورس است. در این دقایق تعداد نماد‌های موجود در صف خرید به ۷۱ نماد و تعداد نماد‌های موجود در صف فروش به ۵۱ نماد رسید.

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر