برای تعویض شناسنامه با چه مدارکی و به کجا مراجعه کنیم؟

مدیرکل ثبت احوال البرز گفت: محدودیت زمانی برای تعویض شناسنامه وجود نداشته و در صورت ضرورت شهروندان می توانند به دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات ثبت احوال مراجعه کنند.

محمود محمدی، مدیرکل ثبت احوال البرز گفت:با عنایت به لزوم مکانیزه نمودن شناسنامه ها و جلوگیری از جعل سند هویتی این امر و این که شناسنامه های قدیمی به علت مرور زمان دچار فرسودگی ظاهری و نیاز به تعویض عکس دارند به همین دلیل امکان تعویض شناسنامه در البرز مهیا شده است.

مدیر کل ثبت احوال البرز  در خصوص  این که چه شناسنامه هایی نیازمند تعویض است افزود: افرادی که شناسنامه های آن ها دچار فرسودگی، عکس آن با چهره واقعی افراد تطبیق ندارد، شناسنامه های دوبرگی که صاحب آن به ۱۵ سال تمام رسیده، شناسنامه هایی که دچار تغییرات مشخصات شده می توانند به دفاتر پیشخوان مراجعه کرده و با در دست داشتن مستندات ذتغییرات اقدام به تعویض شناسنامه خود کنند.

او می گوید: برای تعویض شناسنامه باید خود صاحب شناسنامه همراه با اصل شناسنامه و ۲ قطعه عکس زمینه سفید و همچنین با داشتن کد ملی پدر، مادر، همسر و فرزندان به دفاتر پیشخوان مراجعه کند.

محمود محمدی افزود: اگر شخصی امکان  یا توانایی مراجعه به دفاتر را به هردلیلی که موجه باشد نداشته باید نماینده قانونی ایشان با در دست داشتن وکالتنامه ثبتی به دفاتر پیشخوان مرجعه کند.

مدیرکل ثبت احوال البرز گفت: درخواست تعویض شنامه در دفاترپیشخوان به صورت الکترونیکی انجام می شود.

او افزود: اشخاص بالای ۱۸سال خودشان می توانند شخصا به دفاتر پیشخوان مراجعه و افراد کمتر از ۱۸سال با پدر و یا جد پدری و یا در صورت داشتن حکم رشد خود شخص می تواند مراجعه کند.

محمود محمدی گفت: مادر تا زمانی که در قید زوجیت باشد می تواند برای تعویض شناسنامه فرزندی که کمتر از ۱۸سال سن دارد اقدام کند.

مدیرکل ثبت احوال البرز افزود: شهروندان برای تعویض شناسنامه هیچ عجله ای نداشته باشند و فقط به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر: