دولت
بعضی‌ها واردات واکسن را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند
رئیسی در دیدار جمعی از فرزندان و خانواده شهدا:

بعضی‌ها واردات واکسن را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند

باشگاه خبرنگاران -تاکید وحیدی بر حل و فصل نهایی مسئله کارت‌های هوشمند
در بازدید از سازمان ثبت احوال کشور مطرح شد؛
باشگاه خبرنگاران -لزوم تقویت جایگاه «ناجا» در افکار عمومی
وحیدی در تماس با فرمانده ناجا مطرح کرد؛