قیمت خودرو

قیمت روز خودروهای داخلی

(مبالغ به تومان است)
پژو پارس (1400)
۱۷۶,۵۹۶,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰

 ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰

  ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰

  ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۴۰۲,۰۰۰

  ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی
  ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰

۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز
۱۷۶,۴۰۲,۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا
۲۰۵,۹۳۵,۰۰۰

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس
۲۲۸,۰۵۰,۰۰۰

۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس دنده ای توربو
۳۴۵,۷۴۱,۰۰۰

۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک
۳۹۸,۱۱۶,۰۰۰

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس TU5+
۲۲۸,۲۹۶,۰۰۰

۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۴۳۴,۰۰۰

۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰

۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7 . دوگانه سوز
۱۶۹,۰۴۹,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس
۲۴۳,۱۹۷,۰۰۰

۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۳,۱۹۷,۰۰۰

۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

 توقف تولید

  ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۶۱,۰۰۰

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۶,۲۳۱,۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰

  ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل
۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰

۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی
۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰

۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰

۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۷۸۴,۰۰۰

۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰

سیتروئن C3
 

۹۴۵،۰۰۰،۰۰۰

 

۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰

ساینا S
۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R
۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰

۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک
۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 131
توقف تولید

۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰

شاهین
۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151
۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کوئیک s
۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰

۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰

وانت پادرا(پلاس)
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

تیبا
۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰

۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰

۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰

کیا سراتو 2000 - اتوماتیک
توقف تولید

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (ساده)
موجود نیست

۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰

ساینا (1400)
۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰

۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰

۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰

۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰

توقف تولید

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰

برلیانس H220 دنده‌ای
 توفف تولید

۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰

برلیانس H230 دنده‌ای
 توقف فروش

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو تندر 90
 توقف تولید

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰

 توقف تولید

۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰

۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰

۵۴۵/۰۰۰/۰۰۰

برلیانسH320 اتوماتیک
توقف تولید

۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰

برلیانس H330
توقف تولید

۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰

برلیانسH330اتوماتیک
توقف تولید

۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید 

  ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰

 

۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰

...

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰

هیوندای النترا 2018
توقف فروش 

۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای سوناتا
توقف عرضه

۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 توقف عرضه

۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰

لیفان X70
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

کی‌ام‌سی K7
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

کی‌ام‌سی T8
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف عرضه 

۶۵۵/۰۰۰/۰۰۰

۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰

۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰

۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰

 

۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰

نا موجود

چری آریزو5(دنده‌ای)
----

۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰

-----

۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

ام وی ام X33 (جدید)
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید 

۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت کارا - تک کابین
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰

۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰۰

فیدلیتی (5 نفره)
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فیدلیتی (7 نفره)
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

دیگنیتی
۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰

۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت روز خودروهای خارجی

 

۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۱.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰

توقف فروش

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

..

۱.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰

 

۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۱.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰

 

۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

اپتیما 2017
 

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

اسپورتیج 2018
 

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اپتیما هیبرید 2018
 

۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۱.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰

 

۹۴۵.۰۰۰.۰۰۰

 

۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰

کپچر 2017
 

۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰

تویوتا CH-R تیپ استایل 2018
 

۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تویوتا C-HR تمام چرخ محرک
 

۲.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰

تویوتا C-HR هیبرید
 

۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

تویوتا CH-R تیپ Lounge2018
 

۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

راوفور‏، دو دیفرانسیل
 

۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰

 

۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

RX200T . فول 8 کلید 2018
 

۷.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰

سری 7 730li
 

۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

سری 1 پنج در - Executive 2018
 

۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

سری 1 پنج در - Premium 2018
 

۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰

 

۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

530 تیپ Progressive Plus
 

۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

730LI تیپ LEGASY SPORT
 

۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

730LI تیپ LEGASY LOUNGE
 

۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

X1 مدل 25I تیپ Adventure Sport
 

۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

X4 مدل 28I تیپ Exclusive
 

۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تیوولی (مونتاژ) سولار
 

۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰

تیوولی (مونتاژ) فایتر (توربو)
 

۱،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰

 

۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰

رکستون (مونتاژ) امپرور
 

۳،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰

 

۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰

 

۱،۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰

 

۲،۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰

3‏ | 2015
 

۳۱۵،۰۰۰،۰۰۰

350‏ | 2014
 

۳۵۵،۰۰۰،۰۰۰

360 اتوماتیک.توربو
 

۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰

GC6 اکسلنت
 

۳۱۲،۰۰۰،۰۰۰

میتو‏ | 2014
 

۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰

4C فول 2016
 

۱،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰

 

۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰

گرن توریسمو‏ ساده | 2012
 

۱،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰

کواتروپورته‏ S | 2012
 

۶،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰

V40‏ R دیزاین | 2014
 

۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰

 

۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰

 

۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰

قیمت بازار: --

XC60‏ SE LUX | 2014
 

۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰

CR-V‏ تورینگ | 2016
 

۲،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰

آکورد‏ EXA | 2015
 

۱،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰

 

۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰

اوتلندر 2018
 

۱،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰

 

۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

ASX فول 2018
 

۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰

 

۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰

پاجرو چهار در 2017
 

۱،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰

ASX فول 2017
 

۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰

به روزترین محصولات (داخلی و وارداتی) به تفکیک شرکت تولیدکننده و همچنین لیست قیمت ها در نمایندگی و بازار را در این صفحه برای شما جمع آوری کرده ایم. جهت مشاهده قیمت خودروی مورد نظر خود، فقط کافی است روی شرکت تولیدکننده آن کلیک کنید.