قیمت روز خودروهای داخلی

(مبالغ به تومان است)
۱۱۶/۷۰۰/۰۰۰

۱۷۸/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۸۷/۳۰۳/۰۰۰

۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۹۷/۰۰۰/۰۰۰

۳۷۳/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۱۸۹/۰۰۰/۰۰۰

۱۲۶/۳۴۹/۰۰۰

۲۴۲/۰۰۰/۰۰۰

۱۱۰/۱۱۱/۰۰۰

۱۹۳/۰۰۰/۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز
توقف تولید

۱۹۱/۰۰۰/۰۰۰

۱۱۴/۹۶۲/۰۰۰

۲۳۲/۰۰۰/۰۰۰

سمند EF7 . دوگانه سوز
۱۲۰/۹۳۲/۰۰۰

۲۲۲/۰۰۰/۰۰۰

پژو پارس
۱۲۱/۵۴۷/۰۰۰

۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۱۶/۱۰۰/۰۰۰

۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰

۱۹۹/۶۰۰/۰۰۰

۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۸۹۵/۰۰۰/۰۰۰

۴۰۵/۵۰۰/۰۰۰

۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش 

۲۰۶/۰۰۰/۰۰۰

دنا پلاس
۱۶۶/۱۲۲/۰۰۰

۲۹۳/۰۰۰/۰۰۰

۱۲۰/۵۶۰/۰۰۰

۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۰/۸۷۲/۰۰۰

۲۴۴/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۰/۸۷۲/۰۰۰

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۳۲۳/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۶۰۵/۰۰۰/۰۰۰

دنا پلاس دنده ای توربو
۲۷۱/۰۰۰/۰۰۰

۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲۶/۲۰۹/۰۰۰

۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۸۵۵/۰۰۰/۰۰۰

۹۱/۲۰۰/۰۰۰

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۴۶۵/۰۰۰/۰۰۰

تیبا (رینگ فولادی)
۸۷/۰۷۵/۰۰۰

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۱۲۴/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲۹/۷۵۵/۰۰۰

۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰

کیا سراتو 2000 - اتوماتیک
توقف تولید

۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (ساده)
۱۹۹/۸۹۸/۰۰۰

۲۳۹/۰۰۰/۰۰۰

ساینا
۹۲/۹۲۸/۰۰۰

۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰

تیبا 2
۹۵/۴۲۶/۰۰۰

۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۵۲۴/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۵۶۲/۰۰۰/۰۰۰

برلیانس H220 دنده‌ای
 توفف تولید

۲۴۱/۰۰۰/۰۰۰

برلیانس H230 دنده‌ای
 توقف فروش

۲۵۱/۰۰۰/۰۰۰

رنو تندر 90
 توقف تولید

۳۲۳/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰

 توقف تولید

۵۰۵/۰۰۰/۰۰۰

۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰

۵۴۵/۰۰۰/۰۰۰

برلیانسH320 اتوماتیک
توقف تولید

۳۶۸/۰۰۰/۰۰۰

برلیانس H330
توقف تولید

۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰

برلیانسH330اتوماتیک
توقف تولید

۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید 

۳۹۵/۰۰۰/۰۰۰

توقف عرضه

۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۷۴/۹۰۰/۰۰۰

۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰

 توقف فروش

۷۵۵/۰۰۰/۰۰۰

هیوندای النترا 2018
توقف فروش 

۱/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

هیوندای سوناتا
توقف عرضه

۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 توقف عرضه

۱/۹۳۰/۰۰۰/۰۰۰

 توقف عرضه

۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۵۶/۵۰۰/۰۰۰

۳۰۵/۰۰۰/۰۰۰

۲۶۹/۰۰۰/۰۰۰

۴۴۸/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش

۶۸۸/۰۰۰/۰۰۰

۶۴۱/۵۰۰/۰۰۰

۵۳۵/۰۰۰/۰۰۰

۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰

----

۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰

-----

۴۵۸/۰۰۰/۰۰۰

-----

۶۴۱/۵۰۰/۰۰۰

---

۸۱۰/۳۰۰/۰۰۰

---

۳۲۸/۰۰۰/۰۰۰

----

۴۸۷/۰۰۰/۰۰۰

نا موجود

چری آریزو5(دنده‌ای)
۴۰۳/۸۰۰/۰۰۰

---

۵۰۰/۳۰۰/۰۰۰

---

توقف تولید 

۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۴۰۵/۰۰۰/۰۰۰

وانت کارا - تک کابین
۱۶۵/۹۹۰/۰۰۰

----

۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰

---

۱۷۷/۹۳۰/۰۰۰

----

توقف تولید

۵۵۵/۰۰۰/۰۰۰۰

قیمت روز خودروهای خارجی

به روزترین محصولات (داخلی و وارداتی) به تفکیک شرکت تولیدکننده و همچنین لیست قیمت ها در نمایندگی و بازار را در این صفحه برای شما جمع آوری کرده ایم. جهت مشاهده قیمت خودروی مورد نظر خود، فقط کافی است روی شرکت تولیدکننده آن کلیک کنید.