قیمت خودرو

قیمت روز خودروهای داخلی

(مبالغ به تومان است)
۱۱۶/۷۰۰/۰۰۰

۱۸۶/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۹۷/۰۰۰/۰۰۰

۳۷۲/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰

۱۲۶/۳۴۹/۰۰۰

۲۵۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۱۰/۱۱۱/۰۰۰

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز
توقف تولید

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۱۴/۹۶۲/۰۰۰

۲۷۲/۰۰۰/۰۰۰

سمند EF7 . دوگانه سوز
۱۲۰/۹۳۲/۰۰۰

۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰

پژو پارس (1400)
۱۴۰/۲۰۰/۰۰۰

۲۳۸/۰۰۰/۰۰۰

۱۱۶/۱۰۰/۰۰۰

۲۱۷/۰۰۰/۰۰۰

۱۹۹/۶۰۰/۰۰۰

۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۸۸۵/۰۰۰/۰۰۰

۴۰۵/۵۰۰/۰۰۰

۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش 

۲۰۲/۰۰۰/۰۰۰

دنا پلاس
۱۶۶/۱۲۲/۰۰۰

۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲۰/۵۶۰/۰۰۰

۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۰/۸۷۲/۰۰۰

۲۵۲/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۰/۸۷۲/۰۰۰

۲۵۸/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

دنا پلاس دنده ای توربو
۲۷۱/۰۰۰/۰۰۰

۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲۶/۲۰۹/۰۰۰

۲۳۹/۰۰۰/۰۰۰

سیتروئن C3
توقف تولید

۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۴۲/۰۰۰/۰۰۰

۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۴۶۵/۰۰۰/۰۰۰

تیبا (رینگ فولادی)
۱۰۰/۶۰۰/۰۰۰

۱۲۹/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۱۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۱۲۹/۷۵۵/۰۰۰

۱۴۷/۰۰۰/۰۰۰

کیا سراتو 2000 - اتوماتیک
توقف تولید

۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (ساده)
۱۹۹/۸۹۸/۰۰۰

۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰

ساینا (1400)
۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰

۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰

۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰

برلیانس H220 دنده‌ای
 توفف تولید

۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰

برلیانس H230 دنده‌ای
 توقف فروش

۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰

رنو تندر 90
 توقف تولید

۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰

 توقف تولید

۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰

۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰

۵۴۵/۰۰۰/۰۰۰

برلیانسH320 اتوماتیک
توقف تولید

۳۷۹/۰۰۰/۰۰۰

برلیانس H330
توقف تولید

۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰

برلیانسH330اتوماتیک
توقف تولید

۳۹۴/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید 

۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف عرضه

۲/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰

 توقف فروش

۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰

هیوندای النترا 2018
توقف فروش 

۱/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

هیوندای سوناتا
توقف عرضه

۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 توقف عرضه

۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 توقف عرضه

۲/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش 

۳۲۳/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش 

۴۶۵/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش

۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف عرضه 

۶۵۵/۰۰۰/۰۰۰

----

۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰

----

۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰

----

۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰

----

---

۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰

----

۳۳۸/۰۰۰/۰۰۰

۴۸۷/۰۰۰/۰۰۰

نا موجود

چری آریزو5(دنده‌ای)
----

۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰

-----

۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید 

۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰

وانت کارا - تک کابین
۱۶۵/۹۹۰/۰۰۰

۲۳۴/۰۰۰/۰۰۰

----

۵۲۵/۰۰۰/۰۰۰

------

۲۴۴/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰۰

قیمت روز خودروهای خارجی

 توقف فروش

--------

توقف فروش

۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش

۱/۷۳۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش

۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 توقف فروش

۱/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 توقف فروش

۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 توقف فروش

۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش

۱/۷۳۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش

۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش

۱/۷۳۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش

۳/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش

۲/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰

کیا اپتیما 2017
توقف فروش

۱/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰

 توقف فروش

۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 توقف فروش

۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش

۸۶۵/۰۰۰/۰۰۰

 توقف فروش

۲/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰

به روزترین محصولات (داخلی و وارداتی) به تفکیک شرکت تولیدکننده و همچنین لیست قیمت ها در نمایندگی و بازار را در این صفحه برای شما جمع آوری کرده ایم. جهت مشاهده قیمت خودروی مورد نظر خود، فقط کافی است روی شرکت تولیدکننده آن کلیک کنید.