قیمت پارس خودرو

قیمت پارس خودرو

توقف تولید

۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰

برلیانس H220 دنده‌ای

برلیانس H220 دنده‌ای

 توفف تولید

۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰

برلیانس H220 دنده‌ای

 توفف تولید

۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰

برلیانس H230 دنده‌ای

برلیانس H230 دنده‌ای

 توقف فروش

۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰

برلیانس H230 دنده‌ای

 توقف فروش

۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰

رنو تندر 90

رنو تندر 90

 توقف تولید

۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰

رنو تندر 90

 توقف تولید

۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰

 توقف تولید

۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰

 توقف تولید

۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰

۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰

۵۴۵/۰۰۰/۰۰۰

۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰

۵۴۵/۰۰۰/۰۰۰

برلیانسH320 اتوماتیک

برلیانسH320 اتوماتیک

توقف تولید

۳۷۹/۰۰۰/۰۰۰

برلیانسH320 اتوماتیک

توقف تولید

۳۷۹/۰۰۰/۰۰۰

برلیانس H330

برلیانس H330

توقف تولید

۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰

برلیانس H330

توقف تولید

۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰

برلیانسH330اتوماتیک

برلیانسH330اتوماتیک

توقف تولید

۳۹۴/۰۰۰/۰۰۰

برلیانسH330اتوماتیک

توقف تولید

۳۹۴/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید 

۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید 

۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰

 

به روزترین لیست قیمت محصولات پارس خودرو را دراین صفحه برای شما جمع آوری کرده ایم . شما می توانید به منظور مشاهده جدیدترین قیمت خودروی مورد نظرتان، لیست بالا را مشاهده کنید. قیمت این محصولات همه روزه تا ساعت 14 به روزرسانی می شود.