قیمت اقلام اساسی
(مبالغ به تومان است)
قلوه گاه بی استخوان گوسفندی
۷۸/۲۰۰

راسته با استخوان گوسفندی
۱۳۰/۴۰۰

کف دست گوسفندی با ماهیچه
۱۴۴/۰۰۰

ران کامل ممتاز گوسفندی
 ۱۴۶/۰۰۰ 

سردست پاک کرده گوساله
۱۳۱/۴۰۰

ران پاک کرده گوساله
۱۳۳/۶۰۰

راسته پاک کرده گوساله
۱۳۳/۶۰۰

گردن گوسفندی
۱۰۹/۸۰۰

گردن گوساله
۱۱۴/۴۰۰

قلوه گاه گوساله
۱۰۲/۲۰۰

قلم گوساله
۱۲/۰۰۰

فیله پاک کرده گوساله
۱۷۷/۸۰۰

سردست گوسفندی
۱۰۴/۲۰۰

دمبالیچه گوسفندی
۷۴/۰۰۰

دمبالیچه گوساله
۷۶/۰۰۰

ماهیچه گوساله
۱۳۳/۶۰۰

شقه لاشه گوسفندی
۱۱۱/۲۰۰

نیم شقه سردست گوسفند
۱۱۵/۲۰۰

نیم شقه ران گوسفندی
۱۱۹/۲۰۰

سرسینه گوساله
۱۲۰/۰۰۰

مرغ کامل
۵۰/۰۰۰

سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال
۹۰/۰۰۰

مغز ران بدون پوست
۴۵/۵۰۰

فیله مرغ
۱۰۰/۰۰۰

پای مرغ
۷/۵۰۰

سنگدان مرغ بسته ۴۰۰گرمی
۱۲/۶۰۰

جگر مرغ بسته۴۰۰گرمی
۷/۳۰۰

دل مرغ بسته ۴۰۰گرمی
۱۳/۱۰۰

سینه مرغ(شنیسل)
۵۵/۵۰۰

گردن مرغ بدون پوست
۱۲/۵۰۰

بازوی کبابی ساده
۳۳/۰۰۰

بال کبابی ساده
۳۹/۵۰۰

ران مرغ بدون پوست
۴۰/۰۰۰

عدس ریز
درجه ۱: ۲۷/۵۰۰ 

درجه ۲: ۲۴/۵۰۰

لپه ریز تبریز
درجه ۱: ۳۹/۰۰۰

درجه ۲: ۳۶/۰۰۰

لوبیا قرمزجگری
درجه ۱: ۳۱/۰۰۰

درجه ۲: ۲۸/۰۰۰

جو پوست کنده
درجه ۱: ۱۰/۵۰۰

درجه ۲: ۹/۵۰۰

نخود و لوبیا
درجه ۱: ۲۶/۷۰۰

درجه ۲: ۱۴/۷۰۰

دال عدس
درجه ۱: ۲۴/۸۰۰

درجه ۲: ۲۲/۸۰۰

لوبیا چشم بلبلی
درجه ۱: ۳۵/۰۰۰

درجه ۲: ۳۲/۰۰۰

لوبیا چیتی
درجه ۱: ۳۶/۰۰۰

درجه ۲: ۳۲/۰۰۰

لوبیا سفید
درجه ۱: ۲۲/۰۰۰

درجه ۲: ۱۹/۰۰۰

نخود
درجه ۱: ۲۱/۰۰۰

درجه ۲: ۱۸/۰۰۰

ماش
درجه۱: ۲۷/۵۰۰

درجه ۲: ۲۵/۵۰۰

لیمو عمانی
درجه ۱: ۹۴/۰۰۰

درجه ۲: ۸۴/۰۰۰

سویا
درجه ۱: ۲۴/۰۰۰

درجه ۲: ۲۲/۰۰۰

لپه باقلازرد
درجه ۱: ۲۷/۰۰۰

درجه ۲: ۲۳/۰۰۰

گندم پوست کنده
درجه ۱: ۹/۹۰۰

درجه ۲: ۸/۹۰۰

لیمو ترش سنگی
۲۶/۰۰۰

پرتقال توسرخ انواع
۱۵/۲۰۰

پرتقال آبگیری
۱۱/۹۰۰

موز خوشه ای سایزهای 7 الی 9
۳۱/۵۰۰

به
۱۳/۹۰۰

کیوی
۱۴/۴۰۰

هندوانه انواع
۶/۰۰۰

سیب قرمزلبنان
۱۳/۰۰۰

توت سفید
۲۲/۰۰۰

زنجبیل تازه
۵۹/۰۰۰

خیار گلخانه ای
۱۰/۵۰۰

پرتقال تو سرخ
۱۵/۲۰۰

نارگیل
۳۵/۰۰۰

گوجه سبز دورشهری
۴۶/۰۰۰

توت فرنگی
۵۲/۰۰۰

پرتقال تامسون شمال
۱۱/۶۰۰

جوانه شبدر بسته بندی بالای250
درجه ۱: ۸/۲۰۰

جوانه ماش بسته بندی بالای300 گرم
درجه ۱: ۸/۸۰۰

جوانه ماش بسته بالای 200گرم
درجه ۱: ۷/۲۰۰ 

جوانه مخلوط سالادی
درجه ۱: ۸/۹۰۰

جوانه گندم بسته بندی
درجه ۱: ۴/۹۰۰

جوانه یونجه (آلفا) بسته بندی
درجه ۱: ۹,۶۰۰

جوانه شبدربسته بالای 200گرم
درجه ۱: ۷/۱۵۰ 

تخم مرغ بسته 20 عددی
بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده:۲۷/۵۰۰

تخم مرغ بسته بندی 15 عددی
بسته بندی شانه‌ خمیری شرینگ شده:۲۰/۵۰۰

تخم مرغ بسته بندی ۳۰ عددی
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده  : ۳۵/۰۰۰

تخم مرغ غیر بسته بندی
غیر بسته بندی : ۱۶/۹۰۰

تخم مرغ بسته ۶ عددی
 شانه خمیری شرینگ شده: ۸/۴۰۰

تخم مرغ بسته ۹ عددی
 شانه‌ خمیری شرینگ شده:۱۲/۵۰۰

شکر بسته بندی 5کیلوگرمی
۴۳/۲۵۰

شکر بسته بندی 3کیلوگرمی
۲۶/۰۰۰

قند شکسته بسته بندی5کیلوگرمی
۴۳/۲۵۰

قند شکسته بسته بندی3کیلوگرمی
۲۸/۵۰۰

قند شکسته بسته بندی یک کیلویی
۱۰/۵۰۰

قندکله فله
۹/۵۰۰

قند شکسته فله
۹/۵۰۰

قند حبه پرسی
۹/۵۰۰

قند شکسته بسته بندی10کیلوگرمی
۹۵/۰۰۰

نبات چوبدار زرد وسفید
۱۸/۵۰۰

نبات شاخه باریک وریز(شاخه ای)
۱۸/۰۰۰

نبات شاخه درشت(شاخه ای)
۱۶/۰۰۰

نبات تخته و خرد شده
۱۵/۵۰۰

آخرین قیمت محصولات غذایی در میادین میوه و تره بار را در این صفحه برای شما جمع آوری کرده ایم. جهت مشاهده قیمت محصول مورد نظر؛ فقط کافی است روی آن، کلیک کنید.