قیمت میوه

قیمت میوه

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۱۸/۹۰۰

لیمو ترش سنگی

۱۸/۹۰۰

پرتقال توسرخ انواع

پرتقال توسرخ انواع

۱۲/۰۰۰

پرتقال توسرخ انواع

۱۲/۰۰۰

پرتقال آبگیری

پرتقال آبگیری

۶/۰۰۰

پرتقال آبگیری

۶/۰۰۰

موز خوشه ای سایزهای 7 الی 9

موز خوشه ای سایزهای 7 الی 9

۲۲/۸۰۰

موز خوشه ای سایزهای 7 الی 9

۲۲/۸۰۰

به

به

۱۳/۹۰۰

به

۱۳/۹۰۰

کیوی

کیوی

۹/۰۰۰

کیوی

۹/۰۰۰

هندوانه زیر۴کیلو گرم

هندوانه زیر۴کیلو گرم

۲/۴۰۰

هندوانه زیر۴کیلو گرم

۲/۴۰۰

سیب قرمزلبنان

سیب قرمزلبنان

۷/۹۰۰

سیب قرمزلبنان

۷/۹۰۰

توت سفید

توت سفید

۱۲/۰۰۰

توت سفید

۱۲/۰۰۰

زنجبیل تازه

زنجبیل تازه

۶۸/۰۰۰

زنجبیل تازه

۶۸/۰۰۰

خیار گلخانه ای

خیار گلخانه ای

۵/۱۰۰

خیار گلخانه ای

۵/۱۰۰

پرتقال رسمی  شمال، جنوب و بیروتی

پرتقال رسمی شمال، جنوب و بیروتی

۹/۵۰۰

پرتقال رسمی شمال، جنوب و بیروتی

۹/۵۰۰

نارگیل

نارگیل

۲۹/۰۰۰

نارگیل

۲۹/۰۰۰

گوجه سبز دورشهری

گوجه سبز دورشهری

۴۶/۰۰۰

گوجه سبز دورشهری

۴۶/۰۰۰

توت فرنگی

توت فرنگی

۳۱/۰۰۰

توت فرنگی

۳۱/۰۰۰

پرتقال تامسون شمال

پرتقال تامسون شمال

۶/۸۰۰

پرتقال تامسون شمال

۶/۸۰۰

قیمت فروش انواع میوه بر اساس نرخ میادین میوه و تره‌بار جمع آوری شده است.