باشگاه خبرنگاران -حضور وزرای نیرو و صمت در مجلس برای پاسخ گویی به گرانی سیمان
تالارپشتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
باشگاه خبرنگاران -انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد
خضریان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران -واکسیناسیون کرونا در کشور با سرعت بیشتری ادامه یابد
نوری قزلجه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران -بررسی اصلاح قانون انتخابات در جلسه کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس
نجابت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد؛