باشگاه خبرنگاران -وزارت کشور در انتخاب استانداران از دخالت نمایندگان خودداری کند
کنعانی مقدم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران -وقتی شهردار با تاخیر انتخاب شود ، تمام شهر بلاتکلیف است
نقوی حسینی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران -رویکرد دولت برای انتخاب استانداران، جوان‌گرایی است
قدیری ابیانه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران -رویای وام بدون وثیقه/ شلیک خیانت در لبنان/ جمعه خونین قندهار
صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی ۲۴ مهرماه؛
باشگاه خبرنگاران -توقع از دولت سیزدهم به شدت بالاست
نقوی حسینی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران -هرگز شاهد نبودیم که دولت سابق کم کاری‌های خود را به گردن بگیرد
شاکری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان: