باشگاه خبرنگاران -کابینه فراجناحی به سبب انسجامی که در کشور ایجاد می‌کند لازم است
هاشمی در گفت‌‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران -دولت سیزدهم فصل تازه‌ای از حضور احزاب در کشور را رقم خواهد زد
انبارلویی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان: