باشگاه خبرنگاران -ارمنستان و جمهوری آذربایجان خویشتنداری کنند
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران:
باشگاه خبرنگاران -طرف غربی حاضر به دادن امتیاز به ایران نیست/ کار برای دولت رئیسی در بحث برجام سخت است
قهرمان‌پور در گفت‌وگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران جوان: