باشگاه خبرنگاران -کاهش جوجه ریزی علت اصلی نوسان قیمت تخم مرغ در بازار
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
باشگاه خبرنگاران -اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به هفته بعد موکول شد
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛