باشگاه خبرنگاران -تسریع پیشرفت‌ها در فضا با مطالبه عمومی در جامعه
براری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
باشگاه خبرنگاران -دستیابی به جایگاه نخست صادرات محصولات فرهنگی با اجرای سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم
رئیس ستاد اجرایی سازی سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم مطرح کرد؛