باشگاه خبرنگاران -حدود ۴ هزار فرهنگی معلول در آموزش و پرورش فعالیت دارند
حسینی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران -آخرین وضعیت واکسیناسیون معلمان و کادر اجرایی مدارس
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛