باشگاه خبرنگاران -آخرین وضعیت ساخت ماهواره‌ها در دانشگاه‌های کشور
براری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
باشگاه خبرنگاران -اسرائیل شر مطلق و خطر بزرگی برای انسانیت است
بیانیه جهاد دانشگاهی در آستانه روز جهانی قدس:
باشگاه خبرنگاران -امتحانات دانشگاه علم و صنعت سر موعد برگزار می‌شوند
واحدی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران -ورود هدفمند جهاد دانشگاهی به بحث مهارت آموزی سربازان
بیجندی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛