باشگاه خبرنگاران -مجلس، بودجه‌ مستقل برای یگان حفاظت محیط زیست در نظر نگرفته است
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد
باشگاه خبرنگاران -۳۰۰ محیط بان از سراسر کشور در صف آموزش
مرادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد
باشگاه خبرنگاران -مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان پس از ۲ سال بازگشایی شد
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد
باشگاه خبرنگاران -اقدامات عمرانی به اکوسیستم خلیج گرگان آسیب می‌زند
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد