باشگاه خبرنگاران -نحوه پر کردن فاصله حق بیمه
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
باشگاه خبرنگاران -پایش بیش از ۵۰۷ هزار نفر در مرزها توسط هلال‌احمر
رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر خبر داد؛
باشگاه خبرنگاران -افتتاح ۳۰۳ خانه‌ امداد به همت کمیته امداد امام خمینی
رئیس کمیته امداد امام خمینی خبر داد؛