مشخصات استادیوم
نام استادیوم: آلبرتو براگلیا
قاره: اروپا
کشور: ایتالیا
شهر: مودنا
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: