مشخصات استادیوم
نام استادیوم: نیوکاسل
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: نیوکاسل
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: