مشخصات تیم
نام تیم: جنوا
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: ایتالیا
شهر: جنوا
استادیوم اختصاصی: لوئیجی فراری
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۹