مشخصات تیم
نام تیم: پاری سن ژرمن
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: فرانسه
شهر: پاریس
استادیوم اختصاصی: پارک ده پرنس
توضیحات: