مشخصات تیم
نام تیم: کلوب بروژ
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: بلژیک
شهر: بروخه
استادیوم اختصاصی: یان بریدل
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۹