مشخصات تیم
نام تیم: چین
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: چین
شهر: پکن
استادیوم اختصاصی: پکن
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸