مشخصات تیم
نام تیم: فیلیپین
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: فیلیپین
شهر: مانیل
استادیوم اختصاصی: مانیل
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸