مشخصات تیم
نام تیم: مالدیو
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: مالدیو
شهر: ماله
استادیوم اختصاصی: ماله
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸