شرکت بوگاتی سرانجام طرح مفهومی از اتومبیل خاص خود را به نمایش عمومی درآورد.
کد خبر: ۷۵۴۱۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸