دادستان نظامی قضات گفت: حمایت از تولید، تقویت صلح و سازش و کاهش اطاله دادرسی در اولویت دستگاه قضا است که دادگستری فارس توانسته در زمینه صلح و سازش و کاهش اطاله دادرسی رتبه اول را کسب کند.
کد خبر: ۷۶۸۷۲۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶