مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از امحای سیگار و پوشاک قاچاق دارای حکم قطعی قضایی خبر داد.
کد خبر: ۷۷۸۴۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰