نرخ روز
پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۴۴۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۴۳۳۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۴۲۱۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۴۰۷۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۳۹۵۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۳۶۴۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۳۵۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۳۳۵۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۲۹۴۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۲۶۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۲۵۱۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۲۳۸۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۲۲۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۲۱۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۱۹۸۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۱۸۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۱۷۴۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۱۴۴۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۱۲۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید و بشنوید.
کد خبر: ۷۸۱۰۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴