استنعفا
بخش ششم/ تمام نخست وزیران پهلوی دوم
ساعد همچون سلف خود دریافته بود که تنها راه ثبات دولت، دریوزگی و تملق گویی بیگانگان است، به همین منظور وی ضیافتی را به مناسبت ارتقاء "بولارد" به سفارت کبری انگلیس در ایران ترتیب داد و در این ضیافت به تعریف و مجامله از روباه پیر استعمار پرداخت.
کد خبر: ۴۷۲۸۱۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۲