ضا پهلوی
«آن چیزی که من معرف آن هستم خواست اکثریت جامعه ایران است. اگر عمر من کفاف بدهد شکی ندارم که در ایران خواهم بود.»
کد خبر: ۴۷۳۰۴۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۳