جدول پخش برنامه‌های رادیو یی صداو سیمای استان مرکزی در یکم اردیبهشت ۱۴۰۰ را در این خبر ببینید.
کد خبر: ۷۷۳۳۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱


جدول پخش برنامه‌های صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در روز پنج شنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۰ را در این بسته خبری ببینید.
کد خبر: ۷۷۳۳۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲


جدول پخش برنامه‌های رادیو یی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز سه شنبه ۳۱ فروردین ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۳۲۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱


جدول پخش برنامه‌های رادیو یی صداو سیمای استان مرکزی در سی ویکم فروردین ماه ۱۴۰۰ را در این خبر ببینید.
کد خبر: ۷۷۳۲۱۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱


جدول پخش برنامه‌های صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در روز چهارشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۰ را در این بسته خبری ببینید.
کد خبر: ۷۷۳۱۹۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱


جدول پخش برنامه‌های رادیو یی صداو سیمای استان مرکزی در سی ام فروردین ماه ۱۴۰۰ را در این خبر ببینید.
کد خبر: ۷۷۳۱۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰


جدول پخش برنامه‌های صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ را در این بسته خبری ببینید.
کد خبر: ۷۷۳۰۹۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱


جدول پخش برنامه‌های رادیو یی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز یکشنبه ۲۹ فروردین ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۳۰۵۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


جدول پخش برنامه‌های صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در روز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ را در این بسته خبری ببینید.
کد خبر: ۷۷۲۹۷۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰


جدول پخش برنامه‌های رادیو یی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز شنبه ۲۸ فروردین ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۲۹۳۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


جدول پخش برنامه‌های رادیو یی صداو سیمای استان مرکزی در بیست و هشتم فروردین ماه ۱۴۰۰ را در این خبر ببینید.
کد خبر: ۷۷۲۹۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


جدول پخش برنامه‌های صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در روز یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ را در این بسته خبری ببینید.
کد خبر: ۷۷۲۸۵۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


جدول پخش برنامه‌های صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در روز شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ را در این بسته خبری ببینید.
کد خبر: ۷۷۲۷۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


جدول پخش برنامه‌های رادیو یی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۲۷۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶


ساعت پخش اخبار رادیو و تلویزیون مهاباد در ایام ماه مبارک رمضان تغییر می‌کند.
کد خبر: ۷۷۲۷۲۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶


جدول پخش برنامه‌های صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در روز جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ را در این بسته خبری ببینید.
کد خبر: ۷۷۲۷۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۷


جدول پخش برنامه‌های رادیو یی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۲۶۶۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


«قبول حق» برنامه‌ای است که تلاش می‌کند با نگاه به نامه ۳۱ نهج البلاغه، آنچه جامعه امروز به آن نیاز دارد را بازگو کند.
کد خبر: ۷۷۲۶۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


جدول پخش برنامه‌های رادیو یی صداو سیمای استان مرکزی را در بیست و پنجم فروردین ماه ۱۴۰۰ را در این خبر ببینید.
کد خبر: ۷۷۲۶۲۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


جدول پخش برنامه‌های صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در روز پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ را در این بسته خبری ببینید.
کد خبر: ۷۷۲۶۱۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶