شاخص فرابورس
در ساعت ۰۹:۴۵ شاخص بورس با رشد ۳ هزار و ۳۹۲ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۴۳۳ هزار و ۴۱۲ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۸۲۰۳۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲


در ساعت ۱۰:۳۰ شاخص کل بورس با رشد ۵ هزار و ۲۷ واحد در تراز یک میلیون و ۴۴۸ هزار و ۶۴۹ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۸۱۹۹۷۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸


شاخص کل بورس امروز با افت ۹۶۸ واحد در تراز یک میلیون و ۴۳۸ هزار و ۴۴۸ واحد متوقف شد.
کد خبر: ۸۱۹۶۵۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۴


در ساعت ۹:30 دقیقه شاخص کل بورس تهران با ۲۰۲۵ واحد رشد در محدوده یک میلیون و ۴۴۱ هزار واحد قرار گرفت
کد خبر: ۸۱۹۵۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۴


در ساعت ۰۹:۴۵ شاخص کل بورس با افت ۷ هزار و ۷۰۳ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۴۵۵ هزار و ۳۱۹ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۸۱۹۴۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۳


شاخص کل بورس با افت ۹ هزار و ۷۰۸ واحد در تراز یک میلیون و ۴۶۳ هزار و ۷۸۹ واحد متوقف شد.
کد خبر: ۸۱۹۴۴۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲


در ساعت ۱۰:۱۰ شاخص کل بورس با افت ۲ هزار و ۳۶۹ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۱۲۹ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۸۱۹۳۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲


در ساعت ۱۰:۱۵ شاخص بورس با رشد ۲ هزار و ۲۱۹ واحدی در اتفاع یک میلیون ۴۷۱ هزار و ۱۱۲ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۸۱۹۰۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹


شاخص کل بورس با اُفت ۳ هزار و ۹۹۸ واحد در تراز یک میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۹۹ واحد متوقف شد.
کد خبر: ۸۱۸۴۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱


در ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه شاخص کل بورس با اُفت ۵ هزار و ۵۸۴ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۴۸۲ هزار و ۱۲ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۸۱۸۴۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱


شاخص کل بورس با اُفت ۱۰ هزار و ۹۱۴ واحد در تراز یک میلیون و ۴۸۷ هزار و ۵۹۷ واحد متوقف شد.
کد خبر: ۸۱۸۳۷۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰


در ساعت ۱۰:۲۵ دقیقه شاخص کل بورس با اُفت ۲ هزار و ۳۹ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۴۹۶ هزار و ۴۷۳ واحد قرار گرفت.
کد خبر: ۸۱۸۳۲۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰


در ابتدای بازار رقم خورد
شاخص کل بورس با اُفت ۵۲۸ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۹۷ هزار و ۹۸۴ واحد قرار گرفت.
کد خبر: ۸۱۸۳۰۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰


شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار و ۹۱۵ واحد در تراز یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۷۲ واحد متوقف شد.
کد خبر: ۸۱۷۸۹۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴


در ساعت ۹:۴۰ دقیقه شاخص کل بورس با رشد ۴۴۵ واحدی در اتفاع یک میلیون و ۵۰۷ هزار و ۶۰۲ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۸۱۷۸۴۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴


بورس در هفته‌ای که گذشت؛
در هفته‌ای که گذشت شاخص کل بورس با کاهش ۱.۲۵ درصدی به تراز یک میلیون و ۵۱۳ هزار و ۷۱۷ واحدی رسید.
کد خبر: ۸۱۷۴۱۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۹


در ساعت ۹:۴۰ دقیقه شاخص کل بورس با اُفت یک هزار و ۵۶۷ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۸۶۷ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۸۱۷۳۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸


در ابتدای بازار رقم خورد
شاخص کل بورس با اُفت یک هزار و ۶۷۳ واحدی در ارتفاع یک میلیون و  ۵۱۲ هزار و ۷۶۱ واحد قرار گرفت.
کد خبر: ۸۱۷۳۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸


شاخص کل بورس با رشد ۲ هزار و ۷۴۱ واحد در تراز یک میلیون و ۵۰۴ هزار و ۸۱ واحد متوقف شد.
کد خبر: ۸۱۷۱۹۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶


در ساعت ۹:۵۵ دقیقه شاخص کل بورس به مدار صعودی بازگشت و با رشد یک هزار و ۲۲۶ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۰۲ هزار و ۵۶۶ واحدی قرار گرفت.
کد خبر: ۸۱۷۱۶۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶