در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۲۴ آبان ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۵۸۵۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴


در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۲۲ آبان ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۵۶۸۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲


در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۲۱ آبان ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۵۵۵۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱


در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۲۰ آبان ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۵۴۳۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰


در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۱۹ آبان ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۵۳۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹


در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۱۸ آبان ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۵۱۷۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸


در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۱۷ آبان ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۵۰۵۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷


در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۱۵ آبان ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۴۸۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵


در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۱۴ آبان ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۴۷۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴


در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۱۲ آبان ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۴۵۶۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲


در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۱۱ آبان ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۴۴۵۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱


در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۱۰ آبان ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۴۳۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰


در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۸ آبان ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۴۱۴۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸


در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۷ آبان ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۴۰۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷


در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۶ آبان ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۳۸۹۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


شرکت سازنده بازی Ghost of Tsushima سعی دارد رویداد چند نفره ای را تحت عنوان Legends به صورت هفتگی برگزار کند.
کد خبر: ۷۵۳۸۰۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۳ آبان ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۳۵۷۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ یکم آبان ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۳۳۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱


در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۳۰ مهر ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۳۲۸۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰


در این گزارش به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن به تاریخ ۲۹ مهر ۹۹ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۷۵۳۱۶۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹