جدول پخش
جدول پخش برنامه‌های صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در روز پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ را در این بسته خبری ببینید.
کد خبر: ۷۸۴۴۳۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۴


جدول پخش برنامه‌های سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۴۴۲۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳


جدول پخش برنامه‌های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۴۴۲۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳


جدول پخش برنامه‌های سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز سه شنبه ۱۲ مرداد ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۴۳۰۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲


جدول پخش برنامه‌های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز سه شنبه ۱۲ مرداد ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۴۳۰۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲


جدول پخش برنامه‌های صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ را در این بسته خبری ببینید.
کد خبر: ۷۸۴۲۹۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳


جدول پخش برنامه‌های سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۴۱۷۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱


جدول پخش برنامه‌های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۴۱۷۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱


جدول پخش برنامه‌های صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ را در این بسته خبری ببینید.
کد خبر: ۷۸۴۱۶۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲


جدول پخش برنامه‌های سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز یکشنبه ۱۰ مرداد ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۴۰۴۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰


جدول پخش برنامه‌های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز یکشنبه ۱۰ مرداد ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۴۰۴۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰


جدول پخش برنامه‌های صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در روز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ را در این بسته خبری ببینید.
کد خبر: ۷۸۴۰۳۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱


جدول پخش برنامه‌های صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در روز یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ را در این بسته خبری ببینید.
کد خبر: ۷۸۳۹۲۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰


جدول پخش برنامه‌های سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز شنبه ۹ مرداد ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۳۹۱۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹


جدول پخش برنامه‌های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز شنبه ۹ مرداد ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۳۹۱۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹


جدول پخش برنامه‌های صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در روز شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ را در این بسته خبری ببینید.
کد خبر: ۷۸۳۸۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹


جدول پخش برنامه‌های صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در روز جمعه هشتم مرداد ۱۴۰۰ را در این بسته خبری ببینید.
کد خبر: ۷۸۳۷۲۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۸


جدول پخش برنامه‌های سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز چهارشنبه ۶ مرداد ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۳۶۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶


جدول پخش برنامه‌های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز چهارشنبه ۶ مرداد ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۳۶۱۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶


جدول پخش برنامه‌های صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در روز پنج شنبه هفتم مرداد ۱۴۰۰ را در این بسته خبری ببینید.
کد خبر: ۷۸۳۵۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷