قیمت دلار
نرخ ارز آزاد در ۷ مرداد؛
امروز (۷ مرداد ۱۴۰۰) هر دلار آمریکا در صرافی ملی ایران به قیمت ۲۴ هزار و ۴۱۵ تومان رسید.
کد خبر: ۷۸۳۷۲۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷


نرخ ارز آزاد در ۶ مرداد؛
امروز (۶ مرداد ۱۴۰۰) هر دلار آمریکا در صرافی ملی ایران به قیمت ۲۴ هزار و ۴۱۵ تومان رسید.
کد خبر: ۷۸۳۶۳۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶


نرخ ارز آزاد در پنجم مرداد ؛
امروز (پنجم مرداد ۱۴۰۰) هر دلار آمریکا در صرافی ملی ایران به قیمت ۲۴ هزار و ۵۶۲ تومان رسید.
کد خبر: ۷۸۳۴۸۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵


نرخ ارز آزاد در چهارم مرداد ؛
امروز (چهارم مرداد ۱۴۰۰) هر دلار آمریکا در صرافی ملی ایران به قیمت ۲۴ هزار و ۲۱۰ تومان رسید.
کد خبر: ۷۸۳۳۵۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴


نرخ ارز آزاد در سوم مرداد ؛
امروز (سوم مرداد ۱۴۰۰) هر یورو به قیمت ۲۸ هزار و ۷۸۰ تومان رسید.
کد خبر: ۷۸۳۲۲۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳


نرخ ارز آزاد در دوم مرداد ؛
امروز (دوم مرداد ۱۴۰۰) هر یورو به قیمت ۲۸ هزار و ۷۸۰ تومان رسید.
کد خبر: ۷۸۳۰۹۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲


نرخ ارز آزاد در یکم مرداد ؛
امروز (یکم مرداد ۱۴۰۰) هر دلار آمریکا به قیمت ۲۴ هزار و ۵۰ تومان رسید.
کد خبر: ۷۸۳۰۱۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۱


قیمت ارز آزاد در ۲۹ تیر؛
دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۵۹ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۸۲۷۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹


قیمت ارز آزاد در ۲۸ تیر؛
دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۵۹ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۸۲۶۳۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸


قیمت ارز آزاد در ۲۷ تیر؛
دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۲۶۰ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۸۲۴۹۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷


قیمت ارز آزاد در ۲۶ تیر؛
دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۲۶۰ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۸۲۳۷۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶


قیمت ارز آزاد در ۲۵ تیر؛
دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۲۶۰ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۸۲۲۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۵


قیمت ارز آزاد در ۲۳ تیر؛
دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۳۸۳ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۸۲۰۸۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳


قیمت ارز آزاد در ۲۱ تیر؛
دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۵۹۰ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۸۱۸۴۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱


قیمت ارز آزاد در ۲۰ تیر؛
دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۸۱۷۱۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰


قیمت ارز آزاد در ۱۹ تیر؛
دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۳۵۰ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۸۱۵۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹


قیمت ارز آزاد در ۱۷ تیر؛
دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۳۵۰ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۸۱۴۳۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷


قیمت ارز آزاد در ۱۵ تیر؛
دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۷۵۰ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۸۱۱۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵


قیمت ارز آزاد در ۱۴ تیر؛
دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۹۲۹ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۸۱۰۸۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴


یکی از صرافان می‌گوید یک دالر ۸۱.۶۰ افغانی بود و حالا به ۸۱.۹۰ افغانی خرید و ۸۲.۱۰ افغانی به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۸۰۹۵۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳