کلینیک
کلینیک آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان؛
اخبار کلینیک ی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۴۳۸۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳


کلینیک آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان؛
اخبار کلینیک ی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۴۲۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲


کلینیک آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان؛
اخبار کلینیک ی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۴۱۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱


کلینیک آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان؛
اخبار کلینیک ی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۴۰۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰


کلینیک آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان؛
اخبار کلینیک ی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۳۸۵۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹


کلینیک آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان:
اخبار کلینیک ی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۳۷۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۸


کلینیک آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان؛
اخبار کلینیک ی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۳۷۱۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷


کلینیک آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان؛
اخبار کلینیک ی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۳۵۷۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶


مدیرگروه یکی از کلینیک‌های تخصصی مربوط به زنان:
بداقی گفت: برای نخستین بار در کشور اولین مرکز تخصصی درمان (AUB) در استان قم راه اندازی می‌شود.
کد خبر: ۷۸۳۴۶۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵


کلینیک آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان؛
اخبار کلینیک ی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۳۴۲۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵


کلینیک آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان؛
اخبار کلینیک ی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۳۳۰۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴


کلینیک آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان:
اخبار کلینیک ی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۳۱۸۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳


کلینیک آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان:
اخبار کلینیک ی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۳۰۶۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۱


کلینیک آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان:
اخبار کلینیک ی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۲۹۸۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱


کلینیک آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان:
اخبار کلینیک ی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۲۹۰۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱


کلینیک آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان:
اخبار کلینیک ی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۲۷۹۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۰


کلینیک آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان؛
اخبار کلینیک ی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۲۷۰۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹


مسئول اداره سلامت روان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: کلینیک ترک دخانیات در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه راه اندازی شد.
کد خبر: ۷۸۲۵۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸


کلینیک آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان:
اخبار کلینیک ی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۲۵۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸


کلینیک آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان:
اخبار کلینیک ی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۸۲۴۴۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷