با دانلود این نرم افزار می توانید از تمامی امکاناتی که در نسخه ویندوز Word داشتید در تلفن همراهتان استفاده کنید.
کد خبر: ۶۱۳۳۹۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۲


با دانلود این نرم افزار می توانید از تمامی امکاناتی که در نسخه ویندوز Word داشتید در تلفن همراهتان استفاده کنید.
کد خبر: ۶۱۰۰۳۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


نسخه 16.0.80 ،
با دانلود این نرم افزار می توانید از تمامی امکاناتی که در نسخه ویندوز Word داشتید در تلفن همراهتان استفاده کنید.
کد خبر: ۶۰۵۴۵۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۲


با دانلود این نرم افزار می توانید از تمامی امکاناتی که در نسخه ویندوز Word داشتید در تلفن همراهتان استفاده کنید.
کد خبر: ۵۹۰۸۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۵


با دانلود این نرم افزار می توانید از تمامی امکاناتی که در نسخه ویندوز Word داشتید در تلفن همراهتان استفاده کنید.
کد خبر: ۵۸۴۱۱۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۷