پیرمردی
کسانی که از جاده ی پهله به میمه عبور کردن حتما آبشار کوچکی درکنار جاده مشاهده کردند که با ظرافت و هنرمندی باشکوه خالق از دل کوه سربیرون آورده و خودنمایی می کند.
کد خبر: ۶۱۶۳۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۲


پیرمردی که بر اثر تراش دادن سنگ ها مژه ها و موهایش سفید شده است.
کد خبر: ۵۹۶۴۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶


پربازدید های فضای مجازی:
کد خبر: ۵۴۷۶۰۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۶


دانشمندان تا به حال راه های بسیاری را برای از بین بردن میزان گسترش صحرا انجام داده اند که البته بیشتر آن ها با شکست مواجه شده است ولی در مقابل یک پیرمرد اهل بورکینافاسو با ایده ای باستانی و دست تنها بخش چشمگیری از صحراهای شمال این کشور را تبدیل به جنگل کرده است.
کد خبر: ۴۷۱۳۸۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۳۰


کد خبر: ۴۱۵۷۹۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۸/۲۲