شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۵۴ وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۷۶۱۶۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴


در این خبر می توانید شاخص های آلودگی به دست آمده از ایستگاه های هواشناسی در نقاط مختلف البرز را بخوانید.
کد خبر: ۷۶۱۱۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹


شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۵۸ وضعیت ناسالم برای عموم را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۷۶۰۸۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷


شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۴۲ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۷۶۰۲۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱


براساس اطلاعیه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا؛
براساس اطلاعیه فوری کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا، فردا چهارشنبه ۲۶ آذر دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و بانک‌ها در ۱۰ شهرستان استان اصفهان تعطیل است.
کد خبر: ۷۵۹۶۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵


شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۷۴ وضعیت ناسالم برای عموم مردم را نشان می‌دهد و سه ایستگاه پایش شهرستانی قطع است.
کد خبر: ۷۵۸۹۸۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰


شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۷۵ وضعیت سالم را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۷۵۸۶۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷


شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۷۲ وضعیت قابل قبول سالم" را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۷۵۸۴۵۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶


شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۹۹ وضعیت سالم را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۷۵۷۸۸۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۸۲ در وضعیت سالم و در خمینی شهر، نجف آباد و مبارکه پاک است.
کد خبر: ۷۵۷۳۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۷


کیفیت هوای مشهد از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون با عدد شاخص کلی ۱۱۸ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۷۵۷۰۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴


شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۱۵ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۷۵۵۹۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵


شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۴۵ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۷۵۵۶۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲


شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۴۹ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۷۵۵۱۸۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸


شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۴۶ وضعیت ناسالم برای عموم را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۷۵۴۹۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۵۷ برای عموم مردم ناسالم (قرمز) گزارش می‌شود.
کد خبر: ۷۵۴۷۰۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۳


شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۲۱ برای گروه‌های حساس ناسالم است.
کد خبر: ۷۵۴۱۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸


شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۲۱ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۷۵۳۵۸۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۴۲ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد و در خمینی شهر با میانگین ۱۷۴ برای عموم مردم ناسالم است.
کد خبر: ۷۵۳۴۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۲


شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۴۳ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۷۵۳۴۰۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱